• Pi. jún 2nd, 2023

Hľadanie konsenzu v Kaviarni dialóg

kaviaren-dialog-zvolen-4
Foto: Ján Števonka.

Kaviareň dialóg – tak sa volala akcia, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 10.5.2012 so začiatkom o 18:00 hod. v priestoroch dominikánskeho kláštora na Západe – Klubovňa u Jakuba. Toto neformálne diskusné stretnutie na spôsob okrúhlych stolov pripravila Občianska iniciatíva ZV-Západ spolu s OZ Psíčkari-ZV.

Na akcii sa zúčastnili a do diskusie sa zapájali víceprimátorka mesta Zvolen Mgr. Alžbeta Staníková, zástupcovia mestskej polície, členovia OZ-Psíčkari-ZV, Ing Jana Pavlíková zo Združenia Slatinka a veľa ďalších.

Pri každom z piatich stoloch sa diskutovalo na inú tému (viď. dole preberané témy) a každý stôl mal svoju zapisovateľku (moderátorku), ktorá zapisovala hlavné myšlienky, ktoré si diskutujúci počas 20 minút medzi sebou vymienili.

Ktokoľvek z prítomných si mohol vybrať stôl podľa toho, ktorá téma ho zaujímala a mohol sa zapojiť do diskusie. Nakoľko však počas tohto večera bolo možné vymeniť stôl len trikrát, bolo potrebné si dobre premyslieť, čomu dá diskutujúci prednosť, k akej problematike sa rozhodne vyjadriť.

Po začatí nového kola zapisovateľky novým diskutujúcim za stolom zbežne predostreli v krátkosti to, o čom sa predtým diskutovalo a mohlo sa aj nadviazať na danú tému.

V samom závere (viď zhrnutie), každá zo zapisovateliek stručne pred všetkými objasnila, o čom sa diskutovalo a aké návrhy a postrehy vyjadrili prítomní k danej téme.

Témy, ktoré sa preberali počas týchto okrúhlych stolov:

  • venčoviská a s nimi súvisiaci zákaz vodenia psov
  • nevychované a agresívne psy a nezodpovedný psíčkari
  • nezbieranie exkrementov (riziká, nebezpečenstvo z hygienického a zdravotného aspektu…), odsledovanie a pokutovanie majiteľov psov
  • daň za psa – výška, výhody/nevýhody, spolupráca s mestom
  • Edukácia v školských, predškolských zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch a podobne, canisterapia

Zhrnutie zapisovateliek pri jednotlivých stoloch

  • Nevychované a agresívne psy – prinútiť majiteľov, aby tieto psy mali náhubky a vodítka. Navrhnutá bola možnosť presadenia legislatívy a prísnejšie kontroly a postihy mestskej polície. Ako ďalšia možnosť bola navrhnutá edukácia, poprípade založenie psieho internetového diskusného fóra, v ktorom by ľudia diskutovali a upozorňovali na problémových psov.
  • Venčoviská a s nimi súvisiaci zákaz vodenia psov – jediný priestor na venčenie psov, ktorý sa nachádza pri autoservise AutoSlovák, by bolo potrebné označiť minimálne ceduľou. Návrhy na ďalšie možnosti, kde by bolo možné vybudovať venčoviská boli Balkán, Lanice, poprípade Stráže.
  • Daň za psa – bola označená ako neskutočne vysoká a vôbec nie je jasné, kde sa tie peniaze nachádzajú. Padol návrh, aby mesto informovalo, na čo konkrétne boli použité. Za vyzbierané peniaze z daní za psa sa požaduje nákup vreciek na exkrementy. Medzi ďalšími návrhmi, na čo by mali byť použité finančné prostriedky bolo čistenie po psoch a viac košov na exkrementy. Najinteligentnejšie riešenie by bolo, keby mesto kvázi darom napríklad cvičiska a podobne motivovalo občanov k tomu, aby sa začali správať zodpovednejšie. Ďalšou vecou bol návrh na zvýhodnenie ľudí, ktorí si osvoja psa z útulku, aby práve týmto ľudom sa tento poplatok znížil. Návrh aj kontranávrh sa našiel v kategorizácii psov podľa veľkosti a k tomu prispôsobená výška dane. Najväčším problémom zostávajú aj naďalej neplatiči daní za psa.
  • Nezbieranie exkrementov – ohľadne košov na exkrementy padol návrh, aby boli umiestňované na miestach, ktoré sú určené na venčenie psov a v to v podstatne väčšom počte ako doteraz. Druhým bodom bolo nájdenie odpovedi na otázku, či je vhodné dávať exkrementy do nádob komunálneho odpadu v tom prípade, ak nie sú dostupné koše na to určené. Väčšina diskutujúcich ako aj prítomní mestskí policajti sa zhodli v tom, že daný biologický materiál by nemal byť toxický a mohol by sa dávať aj do nádob komunálneho odpadu. Našiel sa však aj názor, že pokiaľ pôsobia na exkrementy poveternostné vplyvy, tak sa stávajú vysoko toxickými. Prišlo sa teda k názoru, že pokiaľ majú ľudia záujem a zbierajú exkrementy, tak nie je problém ich následne vhodiť aj do nádob komunálneho odpadu. Nakoľko Európska Únia vyžaduje, aby nádoby na exkrementy za každú cenu boli zabezpečené, bude sa musieť pristúpiť k prevýchove občanov a k šíreniu osvety.
  • Edukácia v školských, predškolských zariadeniach – v tejto skupine sa zišli školskí a predškolskí pedagógovia a veterinár. Všetci sa svorne zhodli na tom, že je možné už od 3 – 4 rokov veku dieťaťa začať s edukáciou v tejto oblasti. Zhodli sa aj na tom, že by bolo možné využiť aj školské družiny a poprípade založiť krúžok, v ktorom by sa deti venovali tejto problematike. Prínosom by mohol byť aj Work-shop, v ktorom by sa danej pálčivej téme venovali zástupcovia školských a predškolských zariadení zo Zvolena. Na takejto akcii by potom prítomní zástupcovia veterinárnej správy mohli oboznámiť učiteľov s vybranými edukačnými prvkami a priviesť učiteľov k tomu, aby si stanovili určitý počet vyučovacích hodín, počas ktorých by sa venovali s deťmi týmto témam.

Všetko zaznamenané z tohto stretnutia si budete môcť už čoskoro prečítať na stránke Občianskej iniciatívy. Nájdete tam aj ďalšie informácie o dianí na sídlisku Zvolen Západ.

Táto forma okrúhlych stolov nekončí. Práve naopak. Bude pokračovať a budú sa postupne rozoberať aj ďalšie témy, ale o tom až niekedy nabudúce.

Fotografie

Článok a foto: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru

Podobná téma