• Št. mar 30th, 2023

Prvé venčovisko už aj na Západe

vencovisko-zvolen-zapad-14
Foto: ZV-podujatia

Posledný septembrový týždeň patrí už tradične Týždňu občianskej participácie a jeho hlavným cieľom je prostredníctvom rôznych podujatí informovať širokú verejnosť o význame občianskej účasti a vytváranie publicity pre komunitné problémy na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Zakladateľom tejto akcie je Občianska sieť strednej a východnej Európy (CEECN) a jej partnerom na Slovensku je Centrum komunitného organizovania (CKO).

V rámci tohto týždňa bol pripravený atraktívny program. Pozostával z diskusií na rôzne témy, na víkendové dni bol naplánovaný program zábavnejšieho charakteru.

V sobotu sa na sídlisku Západ  so začiatkom o 10.00 hod. uskutočnilo slávnostné otvorenie nového venčoviska pre psov na Tulskej ulici, pri konečnej zástavke MHD.

V úvodnom slove Sanja Nikolov z Občianskej iniciatívy Zvolen-Západ povedala že je rada, že sa tento projekt vôbec uskutočnil, lebo keď  v marci na každoročnom verejnom stretnutí otvorili Pandorinu skrinku a začali hovoriť o konfliktoch medzi psíčkarmi a nepsíčkarmi , viacerí povedali, že to bol čert dlžen do tohto problému sa rýpať.  Ako ďalej uviedla, problémy sa musia riešiť systematicky a toto je jeden zo spôsobov, ako ukázať nedisciplinovaným psíčkarom, ako má vyzerať  starostlivosť o psov a ich výchova, aby tu mohli všetci spolu nažívať.

Venčovisko vzniklo na podnet Občianskej iniciatívy Zvolen-Západ a bola to jedna z požiadaviek psičkárskej komunity na sídlisku, ktorá bola odprezentovaná počas akcie s názvom Kaviareň dialóg. Bolo to verejné stretnutie s občanmi sídliska Zvolen Západ a vďaka pochopeniu poslancov Mč 3 Západ-Tepličky a ochote Mesta Zvolen sa ten projekt podarilo realizovať.

Po  Sanji Nikolov povedala pár slov aj víceprimátorka mesta Zvolen Mgr. Alžbeta Staníková a po nej aj poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Ondrej Babic.

V závere sa dostala k slovu Lucia Dvorská z OZ Psíčkari-ZV, ktorá hovorila o diskusnom popoludní, venovanom bezpečnosti na sídlisku, na ktorom sa zúčastnili aj mestskí policajti. Práve s nimi prebehla diskusia na tému  poslušnosť psov na sídlisku. Informovala  aj o projekte v súčinnosti s mestskou políciou  a základnou školou na Západe. V rámci tohto projektu sa vyberie pár žiakov, ktorí majú doma psíka a v rámci jedného popoludnia ho pôjdu venčiť s členmi OZ. Počas venčenia im vysvetlia základné pravidlá a mestskí policajti im vysvetlia povinnosti a práva majiteľov psov.

Následne povedala pár slov o medzinárodnom projekte Žltá mašľa, ktorý má za cieľ poukázať na psíkov, ktorí sú menej socializovaní, respektíve potrebujú viac priestoru. Tým, že bude žltou farbou psík označený, okolie bude upozorňované na rôzne problémy pri kontakte s týmto psíkom. Zároveň však upozornila, že nejde o označenie agresívnych psíkov a je to čisto na uvážení majiteľa psíka, či sa rozhodne takto ho označiť.

Druhý projekt, na ktorý upriamila pozornosť je venovaný výchove na školách a ako sama povedala, už zrealizovali zopár ukážok poslušnosti psov a deti sa im veľmi pekne zapájali aj do súťaže. Tá spočívala v tom, že deti mali nakresliť, čo videli počas tejto ukážky, vybrali päť najlepších výkresov a autorov potom následne zobrali na exkurziu do karanténnej stanice vo Zvolene a tam mohli vyvenčiť psíkov.

V samotnom závere členovia OZ Psíčkari-ZV predviedli so svojimi psíkmi prvky základnej poslušnosti.

Fotografie

Záverom treba povedať, že toto cvičisko je dostupné pre širokú verejnosť a pokiaľ  budú ľudia dodržiavať pravidlá, ktoré sú na dvierkach pripevnené, tak im bude slúžiť na veľmi dlhú dobu.
Článok, foto a video: Ján Števonka.