• Po. feb 6th, 2023

Na Deň pre Lanice budú vo Zvolene podávať aj pečený čaj

den-pre -lanice 2011
Ilustračné foto z minulého ročníka.

TS – Už štvrtú jeseň budú môcť Zvolenčania vo vznikajúcom mestskom parku Lanice stráviť príjemné popoludnie s rôznymi aktivitami pre veľkých aj malých. Deň pre Lanice 13.10.2012 organizuje Združenie Slatinka s cieľom spropagovať unikátnu prírodnú lokalitu a ukázať možnosti jej využitia na oddych, šport, kultúru aj vzdelávanie. Tento rok pripravili tvorivé dielne pre deti, cykloškolu a jazdu zručnosti, divadlo, exkurziu s diskusiou, zdravé občerstvenie aj pečený čaj. Väčšina aktivít sa bude konať na veľkej lúke pri ul. Štúrova, medzi Hronom a elektrárenským kanálom.

Tí, ktorí vstanú najskôr, budú môcť už od rána 9,00 hod. priamo na Laniciach sledovať prácu rezbára a učiť sa opracúvať drevo. Do večera by mal rezbár s pomocou návštevníkov vytvoriť sochu, ktorá ostane v parku. Spolu s motýlím stromom – veľkým topoľom, na ktorom sa usadí množstvo pestrofarebných motýľov, budú skrášľovať priestor parku aj po skončení akcie.

Hlavný program začne o 13,00 hod. terénnou obhliadkou a diskusiou expertov – prírodovedcov, krajinárov, urbanistov a ďalších ľudí, ktorí robili na Laniciach výskum alebo sa zaoberajú územným plánovaním. Cieľom približne hodinovej vychádzky získať názory na možné strety záujmov a rôzne varianty riešenia infraštruktúry, ktoré môžu mať vplyv na využitie parku. Medzitým sa na lúke pri ul. Štúrova začne program pre širokú verejnosť – malí aj veľkí si budú môcť odskúšať svoje zručnosti pri jazde na bicykli a naučiť sa osvedčené triky, ktoré sa im zídu pri jazdení v krajine. Pre deti budú pripravené dielne plstenia z ovčej vlny, výroby gaštanových figúrok, motýľov z papiera aj zvieratiek z rôznych materiálov. O 14,00 hod. herci z Divadla bez opony zahrajú predstavenie „Jack a fazuľa“. V prípade vhodného počasia bude možné využiť lúku aj na púšťanie šarkanov, lietajúcich tanierov a iné pohybové aktivity. Na záver by chceli mladí dobrovoľníci vytvoriť z prírodného materiálu land-art.

Na občerstvenie organizátori už tradične vyzývajú návštevníkov, aby priniesli svoje obľúbené koláče, najlepšie aj s receptami, na ochutnanie budú pripravené aj zdravé ovocné a zeleninové jednohubky. Okrem jablčnej šťavy bude na osvieženie a zahriatie k dispozícii špecialita – pečený čaj.

Štvrtý ročník akcie Deň pre Lanice pripravilo Združenie Slatinka v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Správou CHKO Poľana a občianskymi združeniami Cykloadventure a CEPTA. Finančne akciu podporili rôzne nadácie a formou dotácie aj Mesto Zvolen.

Mestský park Lanice

je vznikajúci park cca 300 m od centra mesta Zvolen, priamo pri husto zastavanom sídlisku Západ. Kedysi tadiaľto voľne tiekla rieka Hron a tak tu zostali miesta, kde sa zachovali pôvodné spoločenstvá rastlín a živočíchov. Aj keď sú Lanice obkolesené intenzívne urbanizovanými plochami, ich unikátna poloha a minulosť ich predurčili na rekreačné využitie. Územie parku bolo v minulosti určené na zastavanie, ale po prehodnotení zámerov je od r. 2004 oficiálne v územnom pláne definované ako plocha zelene, s niektorými časťami určené na intenzívne rekreačné a športové využitie a naopak niektorými plochami s prioritnou ochranou prírody. V r. 2009 – 2010 prebehla pod gesciou Nadácie Ekopolis otvorená architektonicko-urbanistická súťaž, z ktorej vzniklo 13 zaujímavých ideových návrhov na detailnú úpravu parku.

V týchto dňoch oznámilo Mesto Zvolen začatie obstarania územného plánu zóny Mestský park Horné Lanice. Financie na spracovanie územného plánu získalo Združenie Slatinka v partnerstve so samosprávou z Globálneho environmentálneho programu UNDP. Po spracovaní územného plánu zóny budú môcť vlastníci a užívatelia pozemkov umiestňovať v parku vhodné stavby, komunikácie, športoviská. Zároveň budú presnejšie vyčlenené zóny s výskytom cenných spoločenstiev, s pozitívnym vplyvom na mikroklímu, biodiverzitu, schopnosť mestskej krajiny zadržiavať vodu, pohlcovať uhlík, prach a iné znečisťujúce látky z atmosféry.

Park dnes ľudia využívajú na prechádzky, behanie a bicyklovanie, venčenie psíkov, v zime na bežkovanie, blízke školy plochu používajú na učenie sa v prírode, pozorovanie a výskum. Voľné lúky pravidelne kosí Mesto Zvolen, o najcennejšiu časť územia (jazierko pri penzióne Almada) sa stará Združenie Slatinka spolu s dobrovoľníkmi. Zatiaľ boli na Laniciach vysadené stromy, urobené cestičky so štiepkou v dĺžke cca 500 m, dva drevené mostíky nad zamokrené časti, informačné tabule, v r. 2010 zabezpečila Nadácia EKOPOLIS ošetrenie časti starých topoľov. Väčšia časť parku však dnes nie je upravená. Vlastníkom pozemkov je sčasti Mesto Zvolen (približne polovica celého parku), ktoré postupne vymieňa pozemky od súkromných vlastníkov tak, aby sa stalo vlastníkom tých miest, ktoré budú mať regulované využitie.

Martina Paulikova Združenie Slatinka 0915 811 195