• Pi. sep 29th, 2023

Domov je v srdci

Autor IMG_1979

dec 25, 2012
stedry-obed-2012-zvolen-3
Foto: Monika Necpálová.

Horí! Horí! Zavolal hlas zhora. Z neba. Zvnútra. Z ľudského srdca. To dobro zahorelo a na chvíľu zohrialo tých, čo objímajú v náručí nič a neraz nikoho. Štedrý obed pre ľudí v núdzi bol štedrým aj pre nás. Vymenili sme si úsmev. No stihneme za jeden deň dohnať pomoc, ktorú každá ľudská duša a telo potrebujú každý deň? Pomôžme aspoň našim blízkym, aspoň občas uprednostnime iných pred sebou. Vážme si teplo – ľudské i to z drevenej iskry. Medzi nami sú ľudia, ktorým chýba jedno i druhé. Poviem vám, oplatí sa k nim podísť, aby sme uverili v svoje vlastné ľudské ja a aby sme uverili, že na jednom mieste sa ešte aj dnes môže stretnúť päťdesiatka vďačných ľudí… Kto nič nemá, je pánom nad „prosím“ a „ďakujem“.

  1. december – sviatok najlepšie známy obchodníkom  – má našťastie ešte aj dnes iný rozmer. Najlepšie ho prečítame medzi ľuďmi bez domova. Štedrosťou sa tohto roku pre nich zaplnili stoly v jedálni na Jesenského ulici. Odbilo 11 hodín, noty sa premenili na hlas kláves  a za sviatočný stôl zasadli ľudia, ktorí v našom meste žijú v núdzi. Život sa s nikým nemazná, no občas pohladí. Vôňou kapustnice i rybou so zemiakovým šalátom. Aj tu sa udržiavajú tradície. Hoci… „Nie všetci si vedia bez škriepky sadnúť za jeden stôl,“ hovorí s úsmevom Vojtech Nepšinský, dekan rímskokatolíckej cirkvi vo Zvolene.

No my dodávame, že počas dvoch hodín si tu všetci boli blízki, vediac, že nepotrvá dlho a stretnú sa spolu na jednej ulici. Sviatočnú modlitbu predniesol po prívete dekana katolíckej cirkvi zvolenský evanjelický pán farár Ján Podlesný. A stáli všetci, veriac či neveriac v Boha. Mnohí z nich možno mali dôvod vieru stratiť a mnohých z nich možno viera v týchto chvíľach zachraňuje. Spoločné ďakovné slovo vyslovili všetci.

Prihovoril sa aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka. Primátor mesta Miroslav Kusein nám povedal: „Mesto sa usiluje pomáhať všetkým občanom. Stavy núdznych sa v meste menia. Z tých, ktorých sme vídali vlani, sa podaktorí dokázali postaviť vlastné nohy, za to pribudli iní.“ Situáciu núdznych výrazne pomáha vo Zvolene koordinovať nezisková organizácia Marta, za ktorú sa nám prihovára sestra Patrícia: „Po Mikulášskom podujatí sa nám aj za pomoci dobrovoľníkov, ktorí obed chystajú už od deviatej, podarilo opäť pripraviť sviatočný obed pre núdznych.“ Čakali ich viac, ale to, čo zostalo v kuchyni, sa rozdelilo všetkým prítomným. Podaktorí zobrali kapustnicu i kamarátom. Priateľský duch stále žije. A najviac hreje za snehových nocí pod hviezdami.

Fotografie

Článok a foto: Monika Necpálová.