• Št. nov 30th, 2023

Harmonogram pre jarné čistenie v meste Zvolen

Autor IMG_1979

feb 20, 2013 , ,
kontajner-na-plasty
Ilustračné foto.

Skultúrnite si sídlisko

Najčistejšie a najupravenejšie sídlisko získa od Mesta Zvolen celovečerný kultúrny program priamo na sídlisku.

Mesto Zvolen pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad v y h l a s u j e súťaž pre obyvateľov mesta o

Najčistejšie a najupravenejšie sídlisko“

Obyvatelia sídlisk si môžu v rámci jarného upratovania (prebieha od 22. 3. do 29. 4. 2013 podľa jednotlivých častí mesta) zveľadiť okolie svojich bytoviek, upraviť balkóny, predzáhradky a prispieť tak ku skultúrneniu vlastného životného priestoru. Termín konania: 22. 3. 2013 do 29. 4. 2013.

Určená komisia ohodnotí vykonané úpravy sídliska vždy po ukončení vyčistenia jednotlivej mestskej časti.

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v rámci programu osláv 770. výročia obnovenia mestských výsad dňa 1. 6. 2013 na zvolenskom námestí. Najkrajšie sídlisko získa od Mesta Zvolen celovečerný kultúrny program priamo na sídlisku (vystúpenie známeho hudobníka, speváka, alebo divadelné predstavenie).

Bližšie informácie na: kultura@zvolen.sk, tel: 045/5303406.

V dňoch 22. 3. – 29. 4. 2013 môžu občania mesta Zvolen využili možnosť vyhodiť nepotrebné veci do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené po celom území mesta.

Vo všetkých mestských častiach bude tiež prebiehať čistenie parkovacích miest. Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel aby v dané dni v čase od 8,00 hod do 18,00 hod odstavili svoje vozidlá tak, aby parkoviská a odstavné plochy boli v daný čas úplne prázdne z dôvodu dôkladného vyčistenia čistiacou technikou.

V prípade zmeny termínu čistenia z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok upozorníme obyvateľov oznamom s upraveným termínom na vchodoch bytových domov.

Harmonogram 

MČ III. – Tepličky, Stráže 22.03. – 25.03.2013 – Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13,

MČ IV. – Podborová, Borová Hora 25.03. – 28.03.2013 – Partizánska, Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová

MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná 03.04. – 08.04.2013 – Prachatická bl.10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrumom voľného času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku – konečná MHD, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 76, Zolná – Zolnianska cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22,

MČ VI. – CMZ západ 08.04. – 15.04.2013

08.04. – 11.04.2013 – Uramova, Pod holým brehom, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu, Jilemnického pri ZŠ, Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Bystrický rad 34, Nám. Slobody 20, Nám. Slobody 11-17

11.04. – 15.04.2013 – Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta, Dobronivská cesta, Bystrický rad 5-13,Masarykova 52, Balkán 35

MČ V. – CMZ východ 15.04. – 22.04.2013 

15.04. – 18.04.2013 – Sokolská – oproti bývalej II. ZŠ, Sokolská – oproti sklenárstvu IGLAS, 1. mája pri MŠ, Farkaška pri potravinách Jednota, Bernolákova, križovatka ulíc Družstevnej a Kukučínovej, Slnečná, križovatka ulíc Môťovskej a Železničnej, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, Hronského 15 – pri nadjazde

18.04. – 22.04.2013 – Ferienčíkova, križovatka ul. Kalinčiakovej a Hurbanovej, križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrátenskej a Somolického, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, Bottova 1, Švermova 12,

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina 22.04. – 29.04.2013

22.04. – 25.04.2013 – Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na Hrádok, Obrancov mieru 38,križovatka ul. Pribinovej a Obrancov mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej, Pribinova-Nábrežie, Kráľová – pri cintoríne, Sekier dolina – bývalý obchod,

25.04. – 29.04.2013 – Okružná 19-27 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 13-15, Záhonok 35

Zakazuje sa:

– prepĺňanie veľkoobjemových kontajnerov a ukladanie odpadov vedľa nich
– do veľkoobjemových kontajnerov ukladať celé kusy nábytku
Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí:
– konáre, bioodpad
– elektroodpad, pneumatiky – možnosť odovzdania do zberného dvoru

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČISTENIA

MČ III. – Západ Tepličky 

23.3.2013 – Tulská, Novozámocká, Kremnická, Pražská, K. Šmidkeho, Imatra

24.3.2013 – Strážska cesta, D. Ertla, A. Nográdyho, E. P. Voljanského, Nám. Mládeže

MČ IV. – Podborová

6.4.2013 – Borovianska, Bánika, Ružová, Jedľová, Smreková

MČ II. Zlatý Potok

7.4.2013 – Prachaticka, Razusa, Centrum, Hlinku

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok

13.4.2013 – Jašíka, Asmolova, Svobodu, Malinovského, Fullu, Záhonok

14.4.2013 – Mládežnícka, Gagarina, Poničana, Gaštanová, Mojmírova, Pribinova, Okružná, M.Bella

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel aby v dané dni v čase od 8,00 hod do 18,00 hod odstavili svoje vozidlá tak, aby parkoviská a odstavné plochy boli v daný čas úplne prázdne z dôvodu dôkladného vyčistenia čistiacou technikou. V prípade zmeny termínu čistenia z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok upozorníme obyvateľov oznamom s upraveným termínom na vchodoch bytových domov.

Zdroj info – http://www.zvolen.sk