• Ne. okt 1st, 2023

Antická architektúra nie je len umenie a história

eva-s-kotlarikova
Eva S. Kotláriková. Foto: Ján Števonka.

Vo štvrtok 21.3.2013 sa uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie v rámci cyklu podujatí pod názvom „Večer s kurátorom, “ ktorý prostredníctvom kurátorských výkladov i neformálnych diskusií predstavuje nové expozície Zvolenského zámku ako aj  vybrané diela zo zbierok SNG.

Pre tých, ktorí toto čítajú po prvýkrát na úvod ponúkam zhrnutie predchádzajúcich prednášok.

  • Prvú prednášku mal pod palcom Mgr. Dušan Buran, PhD na tému „Zbierka gotického umenia SNG a Majster Pavol z Levoče“ a jeho pútavé rozprávanie doslova prítomní  hltali. Dozvedeli sa počas dvoch hodín nespočetne veľa nielen o majstrovi Pavlovi
  • Druhá prednáška pripadla na Mgr. Zuzanu Ludikovú a bola o expozícii starého európskeho maliarstva. Prednáška sa niesla v jednotlivých miestnostiach pútavým spôsobom, ktorému aj laik porozumel a zároveň sa dozvedel veľa zaujímavého.  V tento večer bol vyrozprávaný príbeh od hodnovernej fikcie cez emotívnu pravdu až po vizionárstvo a záverečná pointa bola prekvapujúcim prekvapením pre všetkých.

Tretiu prednášku mala Eva S. Kotláriková  a celé jej pútavé prednášanie doplnené fotografiami na tablete ponímalo o architektúre antiky, jej vplyvu na umenie a kultúru Európy, o roli antických ruín v maľbe a grafike 16. – 18. storočia a o vybraných problémoch teórie maľby a architektúry v tom období.

Hlavné gro v galériách SNG Zvolen -zámok tvorili obrazy autorov  Giovanni Paolo Panini (Svätý Pavol káže v Kanpánii 1720 -1740), nemecký maliar (Forum Romanum 1800 – 1820), Dirk Maes (Campo Vaccino v Ríme 1667) a veľa ďalších. Poslúžili na vysvetlenie architektúry antiky.

Fotografie

Najbližšie sa bude hovoriť o:

  • Štvrtok 25.4.2013 o 18:00 hod – Katarína Chmelínová: Ikony v zbierkach SNG
  • Štvrtok 23.5.2013 o 18:00 hod – Katarína Beňová: Ladislav Mednyánszky Justh

Je za nami už tretie stretnutie o kurátorských výkladoch, ktoré nás opäť presvedčilo o tom,  že pochopiť umenie nemusí byť náročné, ak je vysvetlené a prezentované tak,  ako sa to podarilo aj v tento večer Eve S. Kotlárikovej.

Článok: Ján Števonka. Foto a video: Ján Števonka. 

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri

Podobná téma