• Pi. sep 29th, 2023

5. ročník stretnutia Občianskej iniciatívy ZV-Západ s občanmi 1.časť

Jeho Excelencia Theodor Sedgwick-americký veľvyslanec na Slovensku. Foto: Ján Števonka.

V utorok  26.3.2013  sa uskutočnila v aule IX. ZŠ na sídlisku Západ akcia Stretnutie s občanmi pod titulom “Už dosť ľahostajnosti!“ Akciu organizuje už  5 rokov neformálne združenie občanov Občianska iniciatíva Zvolen – Západ a zvolala ju za OI Sanja Nikolov.

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok  Občianska iniciatíva zorganizovala verejné stretnutie občanov s predstaviteľmi mesta, poslancami, zástupcami Mestskej polície, predstaviteľmi iných mimovládnych organizácií, atď…

Tento rok sa stretnutie nieslo v duchu Európskeho roka občanov 2013. (www-EYCA 2013) a mottom stretnutia bolo: My nie sme ľahostajní a vy? Svojou aktívnou účasťou prispejete k zmene!

Tento rok sa riešili 3 dôležité témy, na ktoré sa hľadali aj riešenia:

  • dopravná (ne) bezpečnosť na sídlisku napr. smrteľne nebezpečná zastávka MHD Západ obchvat na ktorej denne stovky ľudí preskakujú cez 4-prúdovú cestu na druhu stranu, nebezpečne priechody pre chodcov atd.
  • rozvoj sídliska, napr.chodníky a cesty v dezolátnom stave…
  • rozvoj a rekonštrukcia športovísk a detských ihrísk

Hosťom večera bola Jeho Excelencia Theodor Sedgwick-americký veľvyslanec na Slovensku, ktorý sa prihovoril počas večera prítomným. Bola to už druhá návšteva pána veľvyslanca v tomto neformálnom združení, ktoré metódou komunitného organizovania vedie občanov k aktívnemu riešeniu problémov.

Po úvodných základných informáciách o problémoch, ktoré sa budú riešiť sa prešlo k prezentácii prítomných z radu pozvaných zástupcov mesta Zvolen, ktorí  by mali nájsť návrhy a odpovede na pálčivé otázky, ktoré sa tu preberali.

Na toto stretnutie bola pozvaná široká plejáda kompetentných, ktorí by mali rozhodne čo povedať k daným témam.

Tento zoznam slúži na ilustráciu toho, aký je záujem zástupcov mesta Zvolen o riešenie daných problémov nielen tohto sídliska. Pre upresnenie treba povedať, že tí, ktorí sú v zozname medzi prítomnými sa naozaj počas roka aktívne zaoberajú danými problémami.

Neprišiel/a

  • Mesto – Ing. Miroslav Kusein (zdravotné problémy), cesty – Mgr. Juraj Dužbacký (bez udania dôvodu), prednosta Mestského úradu – Ing Stanislav Jalakša (bez udania dôvodu), šport a kultúra – Mgr. Pavol Grznár (bez udania dôvodu), odbor školstva – Miroslav Marcinko (bez dania dôvodu), územné plánovanie – Ing. Arch. Peter Kašša (bez udania dôvodu), správa majetku – Ing. Anna Mazánová (zdravotné problémy) správa výstavby – Ing. Anna Bešinová (ospravedlnená), predseda komisie verejného poriadku Stanislav Kolár (ospravedlnil sa), predseda komisie miestnych komunikácií – Ing. Marián Paulenka (ospravedlnil sa), MUDr. Jozef Ježík (ospravedlnil sa), MUDr. Mária Slováková (bez udania dôvodu), Ing. Vladimír Bella a Ing.Vladimír Šebo (ospravedlnenie)

Prišiel/a

víceprimátorka mesta Zvolen – Mgr. Alžbeta Staníková, riaditeľ SAD Zvolen Ing. Anton Mazán, Mestská polícia Mgr. Ján Kentoš a Pavol Varga, poslanec MsZ Ing. Ondrej Babic, PaedDr. Miroslav Gálik

Zhrnutie toho, čo sa podarilo a uskutočnilo počas minulého roka 2012 na sídlisku Západ

Jeho Exelencia Theodor Sedgwick-americký veľvyslanec na Slovensku a jeho rozprávanie o tom, prečo opäť prišiel do Zvolena a na toto sídlisko, jeho postrehy

Fotografie

V druhej časti článku, ktorý už vyjde onedlho sa dozviete o ďalších témach a o doslova búrlivých debatách, ktoré tu počas večera bolo možné vidieť a zažiť zároveň.

Článok: Ján Števonka. Foto a video: IMG_1979