• Ut. feb 7th, 2023

Jesenné čistenie v meste Zvolen

i_1036867
Foto: ilus.

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov prejesenné čistenie v dňoch 27.09. – 31.10.2013

MČ III. – Tepličky, Stráže 27.09. – 30.09.2013

  • Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13,

MČ VI. – CMZ západ 30.09. – 07.10.2013

30.09. – 03.10.2013

  • Uramova, Pod holým brehom, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu, Jilemnického pri ZŠ, Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Bystrický rad 34, Nám. Slobody 20, Nám. Slobody 11-17

03.10. – 07.10.2013

  • Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta, Dobronivská cesta, Bystrický rad 5-13,Masarykova 52, Balkán 35

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina 07.10. – 14.10.2013

07.10. – 10.10.2013

  • Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na Hrádok, Obrancov mieru 38, križovatka ul. Pribinovej a Obrancov mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej, Pribinova-Nábrežie, Kráľová – pri cintoríne, Sekier dolina – bývalý obchod,

10.10. – 14.10.2013

  • Okružná 19-27 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 1-11, Záhonok 13-15, Záhonok 35, Malinovského

MČ V. – CMZ východ 14.10. – 21.10.2013

14.10. – 17.10.2013

  • Sokolská – oproti bývalej II. ZŠ, Sokolská – oproti sklenárstvu IGLAS, 1. mája pri MŠ, Farkaška pri potravinách Jednota, Bernolákova, križovatka ulíc Družstevnej a Kukučínovej, Slnečná, križovatka ulíc Môťovskej a Železničnej, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, Hronského 15 – pri nadjazde

17.10. – 21.10.2013

  • Ferienčíkova, križovatka ul. Sokolskej a Hurbanovej, križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrátenskej a Somolického, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, Bottova 1, Švermova 12,

MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná 21.10. – 28.10.2013

  • Prachatická bl.10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrumom voľného času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku – konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 76, Zolná – Zolnianska cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22,

MČ IV. – Podborová, Borová Hora 28.10. – 31.10.2013

  • križovatka ul. Partizánskej a J. D. Matejovie, Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová

Zakazuje sa:

– prepĺňanie veľkoobjemových kontajnerov a ukladanie odpadov vedľa nich

– do veľkoobjemových kontajnerov ukladať celé kusy nábytku

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí:

– konáre, bioodpad

– elektroodpad, pneumatiky – možnosť odovzdania do zberného dvoru

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri