• Po. feb 6th, 2023

Zverejnili nový rebríček transparentnosti žúp: Pozrite sa, ako je na tom váš kraj!

ByIMG_1979

okt 23, 2013 , ,

BRATISLAVA, 23. októbra 2013 (tlacovasprava.sk) – Hodnotenie VÚC sa uskutočnilo od júla po september tohto roka. Hodnotili sme 11 oblastí (prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovaní, verejné obstarávanie, predaj a prenájom majetku, rozpočet, dotácie a granty, sociálne zariadenia, personálna politika, etika a konflikt záujmov, mediálna politika a podniky a investície VÚC). V niektorých oblastiach sme v porovnaní s hodnotením v roku 2011 čiastočne zmenili metodiku, čiže skóre nie sú úplne porovnateľné.

Prvenstvo v rebríčku transparentnosti vyšších územných celkov obhájil po dvoch rokoch opäť Banskobystrický samosprávny kraj so skóre 65%. Na druhom a treťom mieste sa spomedzi ôsmich žúp umiestnila bratislavská a trnavská župa. Naopak posledné priečky obsadili trenčianska a žilinská župa, pričom trenčianska dosiahla v celkovom skóre iba 28%. Šesť z ôsmich hodnotených VÚC sa nedostalo ani nad hranicu 50% možných bodov.

ti-transparentnost-zupy

Vyplýva to z výsledkov rebríčka Otvorená samospráva 2013, ktorý pravidelne zostavuje Transparency International Slovensko na základe 125 indikátorov v oblastiach prístupu k informáciám, kvality verejného obstarávania, zapojenia verejnosti do spolurozhodovania samosprávy či otvorenosti prijímania zamestnancov.

Tabuľka s podrobnými výsledkami jednotlivých krajov tu.

Najlepšie sa slovenským VÚC darilo v oblasti prístupu k informáciám (sedem z ôsmich žúp reagovalo na štyri emailom zaslané infožiadosti v zákonných lehotách), zverejňovania rozpočtu a v informáciách o  spravovaní sociálnych zariadení. Na webstránkach VÚC si tak občania ľahko nájdu údaje o poskytovaných službách sociálnych zariadení, o rozpočtovaných príjmoch a výdavkoch VÚC, či o výberových konaniach na voľné pracovné miesta.

Transparency International, Otvorená samospráva: Hodnotenie transparentnosti žúp na Slovensku (2013)

1. Banskobystrická župa 65 % (+13 %)
2. Bratislavská župa 53 % (+5 %)
3. Trnavská župa 48 % (+7%)
4. Košická župa 48 % (+2 %)
5. Prešovská župa 47 % (bez zmeny)
6. Nitrianska župa 46 % (bez zmeny)
7. Žilinská župa 42 % (-10 %)
8. Trenčianska župa 28 % (-8 %)

Najviac problematickými je naopak zverejňovanie informácií o župných firmách, proces prijímania zamestnancov do úradov žúp i limitovaná účasť verejnosti na rozhodovaní. Na stránkach samosprávnych krajov nie sú dostupné výročné správy spoločností vo vlastníctve VÚC. Podobne chýbajú župám nástroje na nahlasovanie nekalých praktík (protikorupčná linka), hoci tento mechanizmus má už polovica zo 100 najväčších slovenských samospráv. Len v troch župách sa pravidelne robia výberové konania aj na miesta referentov, avšak ani jedna župa nezverejňuje zápisnice z výberových konaní na obsadzované miesta.

Kompletné výsledky aj s odporúčaniami pre župy sa nachádzajú na webstránke zupy.transparency.sk.

Partnerom projektu Otvorená samospráva 2013, ktorého cieľom je zvyšovať transparentnosť samospráv, je DATALAN, a.s. “Budúcnosť vidíme práve v informatizácii miest a obcí, a otvorenej komunikácii samosprávy s občanom,” zhodnotil Michal Klačan, člen predstavenstva spoločnosti DATALAN.

Ľuba Riapošová, Samuel Spáč a Gabriel Šípoš
Transparency International Slovensko

Kontakt:
(+421-2) 5341 7207, riaposova@transparency.sk