• Ne. mar 26th, 2023

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí 2013

logo-slniecko
Centrum Slniečko.

TS – Dňa 19. novembra 2013, v čase od 8:00 – 18:00 hod. nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. so sídlom v Nitre, realizuje vo Zvolene verejnú finančnú zbierku spojenú s informačnou kampaňou pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania detí, do uzavretých prenosných pokladničiek označených logom neziskovej organizácie a číslom povolenia verejnej zbierky.

Verejnú finančnú zbierku bude vykonávať cca 5 (2 dvojice) dobrovoľníkov, ktorí budú jasne označení logom neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o.  Zbierka je povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2013/016436, zo dňa 12. júna 2013.

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí  vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS v Ženeve v roku 2000. Jeho cieľom je pripomenúť všetkým, že je nevyhnutné deti chrániť pred rôznymi formami násilia. Týranie, šikanovanie, zlé zaobchádzanie a zneužívanie detí je mimoriadne závažný problém na celom svete. Je nevyhnutné zvýšiť pozornosť v tejto oblasti na maximum a prijať účinné opatrenia na jeho predchádzanie, riešenie i postihovanie v rodine, v spoločnosti a v štáte i na medzinárodnej úrovni.

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri