• Ne. dec 3rd, 2023

Merkujme si Borovú horu

Autor IMG_1979

dec 23, 2013 ,
merkujme-si-borovu-horu
Plagát k podujatiu.

Počas vianočných prázdnin Vás pozývame na temeno Borovej hory. V poznávacej hre budú viacgeneračné rodinné tímy pátrať po skrytom bohatstve Borovej hory. Dátum upresníme v závislosti od počasia a ohláseného záujmu rodín. Prvé stretnutie predpokladáme 28. 12. 2013 (sobota) od 10:30 hod. pri prameni Jazero na Borovej hore.

Svoj záujem o rodinnú hru nahláste deň vopred na tel. č. 0908 183 629, 045 533 19 50, alebo na mailovej adrese: borova.hora@gmail.com.

Hľadajme s deťmi odpovede na otázky

Aká je pravda o Borovej hore?

V čom spočíva neviditeľné bohatstvo, čo patrí v etkým?

A kde je vlastne ukryté?

Indície, ktoré môžu pátračov nasmerovať k vyriešeniu otázok.

V roku 770. výročia Zvolena má pátranie po odkazovej schránke vývoja krajiny a ľudí sedem zastávok.

  1. Z trojice kopcov Zvolena jediná hora z vody narastená
  2. S Jazerom navrch hory čnie sa nad rovinou Hrona
  3. Hora – klenot, klenoty pradávne chráni v útrobách budúcim pokoleniam
  4. Povesti dodnes sa zachovali i dávne mená
  5. Pramenné vody čo ľuďom zdravie navracajú
  6. Aké e pierko vtáča zanechalo? Počuje ako spieva?
  7. Hora je parkom, o po nej nosí meno, celá obklopená

Kopec Borová hora sa utvára z minerálneho prameňa od dávnych dôb vývoja Zeme. Odvtedy, po milióny rokov sa postupne všetko rastlinstvo, živočíšstvo aj poznatky ľudskej činnosti v blízkosti prameňa menia na kameň. Usádzaním vrstiev nad nad sebou narastá travertínový kopec.

S klokotajúcim prameňom Jazero na vrch hory je výtvorom prírody. V súčasnom pôsobení s kultúrnymi vrstvami archeologického náleziska je akousi skamenenou spomienkou na vývoj krajiny a ľudí Zvolenskej kotliny.

Národné bohatstvo minerálnych prameňov Slovenska je veľké. Je ale málo miest, kde majú poklad prírodnej pamiatky a unikátnej kultúrnej pamiatky z praveku ľudstva priamo v meste.

Súčasníci a detné deti detných detí majú byť na čo hrdí.

Podklady pre poznávaciu hru Infopanely na Borovej hore.pdf Infopanely na Borovej hore.pdf (4.2 MB)

merkujme-si-borovu-horu

Zdroj info: Zvolen.sk.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri