Rekonštrukcie, ako aj dotácie a veľa ďalšieho sa bude rozoberať na zasadnutí MsZ

oaza-vs-sahara

Foto: ilustračné. Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 27.1.2014 sa bude konať prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť, nielen o II. etape OC Europa, rekonštrukcii Námestia SNP, ako aj futbalového štadióna vo Zvolene a možno sa dočkáme aj pár informácii o návrhu vybudovania tunela pod zámkom. Okrem toho sa bude informovať aj o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2014 a pár info sa bude dotýkať aj plánu kontrolnej činnosti útvaru HK Mesta Zvolen na I. polrok 2014. Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen. 

Peter Valach

Futbalový štadión

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 27. januára 2014 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. 13.00-13.05 – O t v o r e n i e
 2. 13.05-13.15 – Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 13.15-13.30 – Informácia o stavbe II. etapy ESaRC Zvolen a stavbe III. etapy rekonštrukcie námestia SNP Zvolen –  Predkladá: Ing. Valach, VAV invest, s.r.o., Banská Bystrica
 4. 13.30-13.45 – Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 5. 13.45-14.00 – Rámcový plán práce MsR a MsZ na rok 2014 – Predkladá: Ing. Jalakša, prednosta MsÚ
 6. 14.00-14.15 – VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2014 –  Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. 14.15-14.30 – Novelizácia č.1 VZN Mesta Zvolen č.150 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v detských jasliach Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 8. 14.30-14.45 – Nakladanie s majetkom Mesta Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 9. 14.45-15.00 – Informácia o spracovaní architektonickej štúdie – Rekonštrukcia futbalového štadióna vo Zvolene Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru UP MsÚ
 10. 15.00-15.15 – Informácia o spracovaní urbanisticko – architektonickej štúdie – IV. etapa rekonštrukcie Námestia SNP Zvolen Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru UP MsÚ
 11. 15.15-15.30 – Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom HK Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 12. 15.30-15.45 – Plán kontrolnej činnosti útvaru HK Mesta Zvolen na I. polrok 2014 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 13. 15.45-15.55 – Interpelácie a diskusia
 14. 15.55-16.00 – Z á v e r

Kompletné informácie k jednotlivým bodom nájdete na tomto mieste.

P o z v a n í:

 • poslanci EP, poslanci NR SR, poslanci MsZ, predseda VÚC BBSK, okresný prokurátor, prednosta ObÚ, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór Mesta, náčelník MsP, riaditeľ LPM s.r.o., riaditeľ OR PZ, SBD Zvolen, vedúci odborov MsÚ, občania mesta Zvolen, zástupcovia médií

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: