• Št. feb 2nd, 2023

Taekwondisti a ich vydarená exhibícia v Europe

ByIMG_1979

mar 2, 2014 , ,

 

Ilyo
Foto: Miloš Masarik

Dňa 25. 02. 2014 zorganizovala Technická Akadémia vo Zvolene v spolupráci s Europa Shoping Centrom prezentáciu školy v priestoroch centra, kde okrem  ponuky študijných a učebných odborov, objasnenia procesu a podmienok vo vzdelávaní priblížili i mimoškolskú a krúžkovú činnosť.

V exhibičnom vystúpení okrem „amerických“ futbalistov  Patriots sa predviedli na vysokej športovej úrovni  členovia oddielu Taekwondo, ktorý trénuje Ing. Július Kostolný (2.dan).  Pod vedením skúseného  trénera Ota Ďurčoviča, tiež držiteľa  čierneho pásu a 2.danu, ktorý sa venuje bojovým umeniam 26 rokov a z toho 13 rokov Taekwondu sa zúčastnili  tohto podujatia nielen Zvolenské nádeje, ale i Majster Slovenska a držiteľ 1.danu Norbert Ďurčovič (tomuto športu sa venuje iba 8 rokov), ktorý sa predviedol pred nastávajúcou sezónou vo veľmi sľubnej forme, keď má možnosť  získať 2.dan už vo svojich 17 rokoch.

Tréner i Ilyo Taekwondo VTJ Zvolen Oto Ďurčovič k exhibícii poznamenal :

Naša činnosť v rámci exhibície je zameraná na ozrejmenie zamerania Taekwonda, olympijského športu, čo málokto vie. Prezentovali sme sa najprv ukážkami zahriatia organizmu, potom sme prezentovali kopacie techniky, ukážky súbojov, ako to vyzerá pri skutočnom zápase a ukážka obsahovala i prerážacie techniky rukami, nohami a  skokové techniky, ďalej súbor cvičení zostáv POOMSE,  ktoré predvádzal Norbert Ďurčovič, najlepší v tejto disciplíne v minulom roku na Slovensku. Myslím, že sme nielen zaujali, ale i predviedli technicky kvalitné výkony.

Fotografie

Článok: Miloš Masarik. Foto: oddiel Teakwondo.