• Ut. feb 7th, 2023

Náruč plná kníh

ByIMG_1979

máj 14, 2014 , ,
biblia-na-cestach-zvolen-7
Aj také podujatie ako Biblia na cestách prilákalo množstvo návštevníkov. Foto: ZV-podujatia.

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene je priestorom, kde môžete nechať vylietať svoju fantáziu. Nech sa vyblázni do sýtosti a potom, plná nových poznatkov, vráti sa na ulicu či do školských lavíc. Knižnica ako miesto rokmi zhŕňanej vzdelanosti. Dnes má aj iný rozmer, nielen ten knižný. V jej priestoroch odohrávajú sa nespočetné podujatia všetkého druhu. Knižnicou nás prevedie v nasledovných riadkoch Zlatica Brodnianska, vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb.

Medzi základné charakteristiky knižnice patrí jej otvorenosť celej verejnosti…

Knižnica je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť, zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, vrátane miestnych a regionálnych informácií.

Marec je odjakživa mesiacom knihy. Čo všetko priniesol?

V marci býva už tradične v knižnici najväčší ruch, čo nás všetkých zamestnancov teší. O zvýšený záujem sa starajú najmä žiaci zvolenských škôl a ich pedagógovia, pre ktorých sme počas tohto mesiaca zrealizovali 28 podujatí.

Čo sa skrýva za označením Týždeň slovenských knižníc?

V marci tradične prebieha Týždeň slovenských knižníc. Týždeň slovenských knižníc (31. marec – 6. apríl 2014) nesie vždy motto „Knižnice pre všetkých“. Vyhlasovateľmi 15. ročníka boli Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.  Základným cieľom podujatí v tomto týždni je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne, vzdelávacie a informačné inštitúcie. Krajská knižnica Ľ. Štúra aj tento rok pripravila v rámci Týždňa i mimo neho množstvo podujatí určených rôznym vekovým i záujmovým skupinám.

Pri nespočetnom množstve podujatí, ktoré organizujete, spomeňme aspoň nedávne.

V knižnici bola beseda pre deti s Valentínom Šefčíkom; pre stredoškolákov stretnutie so spisovateľom a pedagógom Antonom Laučekom; pre milovníkov fantasy literatúry to bola beseda s najpopulárnejším slovenským autorom tohto žánru Jurajom Červenákom. Prezentácie slovenských spisovateliek Kristíny Falťanovej a Kataríny Tekeľovej boli určené najmä čitateľom, ktorí radi čítajú romány o problémoch súčasných žien. Pre záujemcov o mysterióznu literatúru bolo určené stretnutie s regionálnym spisovateľom Vojtechom Czoborom.

Aké je zastúpenie podujatí pre dospelých a pre deti?

Knižnica pripravila a realizovala v roku 2013 spolu 369 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho bolo pre deti do 15 rokov určených 256.

Čo nás čaká z podujatí v najbližšom období?

V najbližšom období nás čaká vyhodnotenie súťaže Štúrovo pero, stretnutie dojčiacich mamičiek, podujatia pre deti v rámci projektu Les ukrytý v knihe (začína 14.4. a končí 16.5.), prednášky o zdravom spôsobe života s profesorom Johnom  Scharffenbergom z USA (27. 5. a 28. 5.) a v júni plánujeme výstavu umelcov so schizofréniou a čitateľský maratón detí.

Nevyčerpateľnosť múdrosti ja nádejou pre spoločnosť, ktorá je, bohužiaľ, nepolepšiteľná a často zanedbáva neformálne vzdelávanie. Pri tom netreba veľa, možno len zájsť na prechádzku mestom a otvoriť dvere do knižnice. Určite tam netrafíte na všetko možné, len nie na nudu.

Článok: Monika Necpálová.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri