Kde si kultúra

Náruč plná kníh

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene je priestorom, kde môžete nechať vylietať svoju fantáziu. Nech sa vyblázni do sýtosti a potom, plná nových [...]

14/05/2014 // 0 Comments

Divadelný piedestál

Hrať prím v krajskej kultúre si vyžaduje nepretržité úsilie. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského sa usiluje o napĺňanie všetkých hlavných estetických [...]

24/04/2014 // 1 Comment

Divák a jeho kráľovstvo

Poznáte miesto, kde môže byť kráľom každý jeden z nás? Divadlo je ním. Tam rozkázať si môžete, čo vám pred oči prinesú, čím si vás uchlácholia, čo [...]

15/04/2014 // 0 Comments