• Pi. sep 22nd, 2023

Tri dni detského folklóru vo Zvolene

11-mdff-2014-zvolen-1
11. ročník MDFF Zvolen 2014. Foto: ZV-podujatia.

28.5.2014 sa o 16-tej hodine začal vo Zvolene slávnostným otvorením už 11. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu 2014, ktorý organizuje mesto Zvolen, Podpolianske osvetové stredisko ako aj detský FS železničiarov Zornička.

Zakladateľom tohto festivalu a jej dlhoročným prezidentom je Mária Mázorová a bol založení v roku 2001 a ako dôvod to bolo preto, že chceli vzbudiť u detí záujem o folklór tým, že sa bude konfrontovať so zahraničnými súbormi.

Festivalový výbor

  • Riaditeľ – Igor Danihel
  • Členovia a prog pracovníci – Mária Mázorová, Irena Briešková, Ľuba Chlupisová, Andrea Jágerová, Alexandra Kossárová, Viera Pešátová, Angela Vidholdová a Daniel Axmann

Program

  • Streda 28.5.2014 – od 16:00 – Poďte všetci medzi nás – Námestie SNP
  • Štvrtok 29.5.2014 – od 16:00 hod – Roztancované námestie
  • Štvrtok 29.5.2014 – od 18:00 hod – Muzičky – Stará radnica
  • Piatok 30.5.2014 – od 17:00 – Galaprogram – DK ŽSR

Účinkujú: – viac o folklórnych súboroch a ostatné veci 

Fotografie

Sprievodný program

  • Výstava fotografií Darii Bőhmerovej – DK ŽSR
  • Výstava rezbárskych prác Kone koníčky Jána Tatarku – POS

Nech sa páči prvé fotografie z prvého dňa tohto fantastického podujatia vo folklórnom duchu.