• Ut. feb 7th, 2023

Nové autobusové prístrešky v meste Zvolen

autobusova-zastavka-zvolen-euroawk
Moderná zástavka euroAWK. Foto:ZV-podujatia.

Po rekonštrukcii Štúrovej ulice si bolo možné prednedávnom povšimnúť novú modernú autobusovú zástavku (prístrešok).

Táto paráda však nieje financovaná mestom Zvolen, ale ako informuje mestská stránka tak je to asi nejako takto:

Na ulici Ľ. Štúra boli postavené dve nové autobusové prístrešky na zastávkach MHD, opravené boli 3 prístrešky MHD na Masarykovej ulici pri železničnej stanici a do konca roka 2014 bude postavený nový prístrešok MHD na BUS stanici pri výpravnej budove SAD.

Do konca roku 2016 bude mať mesto Zvolen 15 kusov nových prístreškov MHD a 3 kusy zrekonštruovaných starých prístreškov v rôznych častiach mesta – na Sekieri,  na Zlatom potoku, na Podborovej, pri poliklinike, v centrálnej mestskej zóne a pod. Okrem kultivovanejšieho a komfortnejšieho prístrešia pre cestujúcich, budú tieto nové zariadenia poskytovať nosiče na umiestňovanie informácií na reklamných paneloch.

Mesto Zvolen uzavrelo zmluvu so spoločnosťou euroAWK, ktorá sa zaväzuje na vlastné náklady vybudovať a osadiť na príslušných autobusových zastávkach nové prístrešky MHD a tiež opraviť a zabezpečovať údržbu už postavených. Súčasťou zmluvy je tiež inštalovanie a prevádzkovanie reklamných zariadení.

Mesto Zvolen týmto krokom sleduje hlavne uspokojenie celospoločenskej požiadavky zlepšenia kultúry cestovania v meste. „Rozhodli sme sa takto dať do poriadku staré, a mnoho ráz i nefunkčné prístrešky MHD,  či skrášliť vzhľad mesta Zvolen. Mestský rozpočet nemá dostatok finančných zdrojov na všetky potrebné investičné aktivity, rozhodli sme sa preto uzavrieť túto, obojstranne výhodnú spoluprácu, za vopred jasne stanovených podmienok“, hovorí Miroslav Kusein, primátor mesta.

Takto to je pekné na oko, ale nech sa páči celé znenie zmluvy na čítanie a utvorenie vlastného názoru – 5-zmluva_euroawk_do_msz_24.2.2014 (1)

O euroAWK

euroAWK je jedným z kľúčových hráčov na slovenskom trhu vonkajšej reklamy. V roku 2001 sa euroAWK, spol. s r.o. stala vlastníkom billboardovej spoločnosti ORIS a.s., ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990. V roku 2002 sa stala tiež vlastníkom spoločnosti UNI-WERBUNG, spol. s r.o.

Čo sa dá vyčítať zo zmluvy 

Spoločnosť sa zaväzuje postaviť a sprevádzkovať prístrešky vo vlastníctve spoločnosti na zastávkach podľa nasledovného harmonogramu:

  • v prvej etape / rok 2014 5 kusov prístreškov
  • v druhej etape / rok 2015 5 kusov prístreškov
  • v tretej etape / rok 2016 5 kusov prístreškov

Mesto sa zaväzuje zabezpečiť údržbu a čistenie chodníkov v priestore prístreškov vo vlastníctve spoločnosti na zastávkach, a to na vlastné náklady.

Mesto súhlasí s inštalovaním reklamných zariadení a prístreškov vo vlastníctve spoločnosti na zastávkach a zaväzuje sa poskytnúť všetku súčinnosť a pomoc potrebnú k vydaniu povolení na výstavbu týchto prístreškov a stavieb pre reklamu a inštaláciu reklamných zariadení v zmysle platných právnych predpisov. Náklady na inštaláciu a údržbu reklamných zariadení znáša spoločnosť.

Viac na dotvorenie pravdivého obrazu si môžete prečítať dokument.

V preklade po lopate to bude asi takto

V meste budú pekné autobusové prístrešky, plné reklamného materiálu, každý rok 5. kusov celkovo však sa jedná o 15. kusov a dokonca sa bude musieť samotné mesto Zvolen postarať o čistotu okolo a druhá strana bude vlastne profitovať z reklamy a občan ak bude pršať sa bude musieť uskromniť v priestore.

Viem, že občas rýpem, ale nemôžem inak… 

autobusova-zastavka-zvolen-euroawk

Článok, foto: Ján Števonka. Zdroj info mesto Zvolen a internet a vlastné zdroje 🙂