• Ut. feb 7th, 2023

Dievčenský SZ Cambiar La Musica zažiaril na festivale zborov

sz-cambiar-la-musica
Dievčenský SZ Cambiar La Musica z Pohronskej Polhory. Foto: ZV-podujatia.

Priaznivci zborového spevu si dozaista prišli na svoje počas troch dní trvania 6. ročníka festivalu speváckych zborov, ktorý sa konal od 19-teho do 21.9.2014 vo Zvolene.

Podujatie bolo organizované pod záštitou primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina. Podporili ho aj Ministerstvo kultúry SR, BBSK, mesto Zvolen, Matica Slovenská, Ing. Lenka Balkovičová, Sliačan Zvolen.

Spevácky festival organizovaný už po šiestykrát  z iniciatívy Zvolenského speváckeho zboru si našiel čestné miesto v  kalendári podujatí mesta Zvolen a má už aj svojich skalných priaznivcov.

Riaditeľom podujatia bol Peter Milo, ktorý v úvode poprial všetkým umelecký zážitok a veľa spokojnosti počas troch dní trvania festivalu a vyzval primátora mesta Zvolen, aby slávnostne otvoril tento festival.

Primátor prejavil radosť, že sa mohol zúčastniť a zároveň doplnil, že je presvedčený, že toto podujatie patrí do týchto krásnych historických priestorov. Ďalej spomenul,  že spolu zažijeme krásny príjemný večer dnes, zajtra, v nedeľu a poprial  všetkým krásny umelecký zážitok. Týmto sa dal považovať tento festival za otvorený.

Ako už bolo spomenuté, festival trval tri dni a počas dvoch večerov účinkujúcich bolo možné vidieť dvakrát v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku a raz sa predstavil v Dominikánskom kostole na sídlisku Západ.

Na festivale malo pôvodne vystupovať 5 zborov: Zvolenský spevácky zbor, Pěvecké sdružení Vítězslav Novák zo Znojma, Dievčenský SZ Cambiar La Musica z Pohronskej Polhory, Mládežnícky SZ pri chráme sv. Alžbety Zvolen a Ženský spevácky zbor Belius Očová. Posledný menovaný sa kvôli ospravedlniteľným záležitostiam nezúčastnil.

Poďme sa pozrieť na to, čo bolo možné vidieť a hlavne počuť.

Dievčenský SZ Cambiar La Musica z Pohronskej Polhory

Účinkoval pod taktovkou dirigentky Veroniky Veverkovej. Zbor SZ Cambiar La Musica vznikol v roku 2004 a odvtedy je často pozývaný na spríjemnenie rôznych slávností a svätých omší. Zbor však účinkuje aj na rôznych iných koncertoch po celom Slovensku a každoročne aj v hlavnom programe Michalských hodov. V repertoári zboru sa dajú nájsť skladby rôzneho typu –  gospelová, spirituálna, muzikálová, sakrálna, folklórna, ale i svetská a ľudová. Samozrejme ide o skladby od rôznych slovenských alebo zahraničných  interpretov. Obzory speváckeho zboru sa rozšírili najmä v tomto roku a to vďaka úspešnej účasti zboru na celoslovenskej súťaži Mládež spieva v Rimavskej sobote, kde sa zbor nielenže umiestnil v prvom pásme, ale bola mu zo strany poroty udelená aj osobitná cena za hudobný prejav. Zbor získal tiež cenu M SR školstva, vedy, výskumu a športu za vynikajúcu dramaturgiu a cenu primátora mesta Rimavská sobota za dirigentský výkon Veroniky Veverkovej.

Zvolenský spevácky zbor

Je najstarší činný spevokol na Slovensku a na hudobnej scéne je od roku 1883 a v súčasnosti funguje ako zmiešaný zbor v podobe OZ so sídlom vo Zvolene. Zbor má 33 aktívnych členov a jeho súčasnou predsedníčkou a zároveň dirigentkou je Martina Filkorová. Zbor má vo svojom repertoári rôznorodé skladby slovenských i zahraničných klasikov, sakrálne, barokové skladby, kantilény, spieva však aj piesne slovenské, ľudové, české, moravské, všetky v úprave pre zborový spev. Členovia Zvolenského speváckeho zboru vystupovali na rôznych slovenských a zahraničných scénach, spievali na pôde parlamentu SR atd. Cieľom činnosti zboru je však pokračovať v týchto hudobných aktivitách a udržať si priazeň svojich poslucháčov aj na  vystúpeniach  pri rôznych slávnostných príležitostiach.

Zvolenský spevácky zbor – Jubilate Deo 

Pěvecké sdružení Vítězslav Novák zo Znojma

Dirigentom zboru je Ján Svoboda, zbor má viac ako 90 ročnú tradíciu a bol to pôvodne cirkevný zbor. To však neznamená, že v jeho repertoári sú len skladby tohto druhu.

Ženský spevácky zbor Belius Očová

V roku 1996 vzniká v Očovej kresťanský zbor, ktorý pre potreby farnosti založila Mgr. Monika Holíková. Väčšinou účinkoval na nedeľných omšiach, cirkevných sviatkoch a cirkevných slávnostiach. Repertoár zboru tvorili kresťanské duchovné piesne tzv. starej hudby a súčasné kresťanské mládežnícke piesne. Vo farnosti pôsobil do roku 2010.

V roku 2010 sa zbor zmenil na ženský spevácky zbor, ktorý začal pracovať pod profesionálnym vedením MgA. et Mgr. art. Oľgy Budinskej v ZUŠ v Očovej. Repertoár zboru tvorili a dodnes tvoria duchovné piesne, ľudové piesne v úprave, spirituály,… Zbor sa zúčastňoval koncertov organizovaných ZUŠ, regionálnych prehliadok vo Zvolene a v máji 2013 zaznamenal pod vedením dirigentky Oľgy Budinskej spolu so ženskou zložkou chrámového zboru Campana z Brezničky svoj prvý veľký úspech- zlaté pásmo na medzinárodnom festivale Festa Choralis v Bratislave.

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri