• Po. okt 2nd, 2023

V parku pribudne pamätná tabuľa Jozefa Urbana

Autor IMG_1979

sep 26, 2014 , ,
jozef-urban-pamatna-tabula-navrh
Pravdepodobná podoba pamätnej tabule. Foto: Zvolen

Vráť trochu lásky medzi nás, Možno sa ti zdá, Len s ňou, Hey you, Kráľovná Mária, Kým nás máš, všetky tieto texty a je ich podstatne viac napísal autorským perom Jozef Urban, ktorý keby žil,  tak 29. novembra tohto roku by oslávil svoje okrúhle 50-tiny.

Nakoľko však jeho život vyhasol 28.apríla v roku 1999 pri tragickej dopravnej nehode, nebude ich oslavovať .

V roku 2013 dramaturgička DJGT Uršuľa Ferenčuková svojim umeleckým perom napísala scenár pre inscenáciu Svet (podľa) Urbana na počesť jeho veľkým dielam, ktoré tu zanechal.

Nakoľko dostalo mesto Zvolen návrh od Rotary klubu Zvolen na udelenie ocenenia básnikovi a spisovateľovi Jozefovi Urbanovi pri príležitosti jeho nedožitého životného jubilea 50 rokov, rozhodlo sa to učiniť formou zhotovenia a umiestnenia pamätnej tabule v Parku Ľ.Štúra.

Návrh Rotary klub Zvolen odôvodnil nasledovne:

Ing. Jozef Urban, ktorý patrí medzi najlepších slovenských básnikov konca 20. storočia, by sa bol dožil 29. novembra 2014 50 rokov. Jeho život však tragicky vyhasol 28. apríla 1999. Viac rokov žil v našom meste, kde je aj pochovaný. Rotary klub vo Zvolene sa rozhodol iniciovať vybudovanie pamätnej tabule tomuto významnému básnikovi. Výročie jeho úmrtia by sme chceli pripomenúť všetkým občanom nielen nášho mesta, ale milovníkom poézie z celého Slovenska vybudovaním pamätnej tabule Jozefa Urbana v Parku Ľudovíta Štúra. Tabuľa bude mať rozmery cca 1,2 x 0,6 m plošne.

Tabuľa bude predstavovať bronzový odliatok a budú na nej výtvarne stvárnené odtlačky nôh básnika symbolizujúce jeho úmrtie. Odporučený text na pamätnej tabuli:

„Budem mať epitaf: Bol tu rád, šibalo mu, pamäť je pustý dom, tak pokoj tomu domu.“

Uvedený epitaf si sformuloval samotný básnik, bude to zrejmé aj z prvých slov textu (Budem mať epitaf…).

Pôvodne sa však uvažovalo nad abstraktnou formou sochy básnika v životnej veľkosti (telo bez hlavy), autorom ktorej je vo Zvolene žijúci výtvarník a priateľ pána Urbana Dušan Daniš. Realizáciu by vykonali akad. sochár Ľuboš Hybský a akad. sochár Ivan Lipták. Z uvedených alternatív komisia ako najlepší návrh odporučila sochu v životnej veľkosti.

Kvôli možnej morbídnosti, ako aj možného nepochopenia abstraktného umenia bude napokon v Parku Ľudovíta Štúra umiestnená tabuľa, ktorá bude predstavovať bronzový odliatok. Na pamätnej tabuli budú výtvarne stvárnené odtlačky nôh básnika symbolizujúce jeho úmrtie.

Rozpočet na terajšiu podobu pamätníka je podstatne nižší ako bol pôvodný (12 000 eur), čo je  spôsobené zmenou návrhu. Terajšia podoba pamätníka má rozpočet cca 3 300 eur. Bude realizovaná bronzovou doskou s rozmermi 120x 60 cm, ktorá bude pripevnená 6-timi  istiacimi kolíkmi na betónovú podkladovú platňu.

Náklady na zhotovenie bronzovej tabule sú cca 3000 eur, na betónovú platňu a osadenie cca 300 eur. T.j. spolu cca 3 300 eur.

Financovanie predpokladáme z 2 zdrojov. Cca 2 200 – 2300 eur bude hradených z Nadácie Rotary, zvyšok by sme hradili z prostriedkov získaných od mesta Zvolen. Prostriedky z iných verejných alebo štátnych dotácii neplánujeme použiť. Môže to byť realizované tak, ako navrhujete, formou zmluvy o združení finančných prostriedkov s Mestom Zvolen. Po odhalení pamätníka by tento prešiel bezodplatne do majetku mesta.

Jozef Urban bol známy básnik, textár, publicista. Večný rebel, enfant terrible, prorok bohémov. Nežný, zúrivý, svoj. Človek, ktorý predčasne odišiel, ale ktorého slová znejú dodnes. Osobnosť, ktorú je dôležité si pripomenúť. Osobnosť, ktorá je navždy spätá aj s mestom Zvolen. Narodil sa v Košiciach, rozmach zažil v Bratislave, najspokojnejšie roky však boli práve tie vo Zvolene, kde žil niekoľko rokov až do tragickej autohavárie, ktorá vo veku 34 preťala niť jeho života a tvorby.

Článok: Ján Števonka. Zdroj informácií: Zvolen.sk

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri