• Pi. sep 29th, 2023

Zvolenská športová jeseň 2014 bola plná športových zápolení

Autor IMG_1979

okt 27, 2014 , ,
ZSJ 14 plagat - 2014
Zvolenská športová jeseň 2014

TS – Zvolenská športová jeseň (ZŠJ ) má za sebou už 12. ročník. Už tradične sme pre deti a mládež nášho mesta zorganizovali 5 podujatí. Tradičnou súčasťou ZŠJ sa stalo podujatie občianskeho združenia ČoPele v úzkej spolupráci s mestom Zvolen a to „Snowboard Jib session“ s účasťou aj zahraničných pretekárov.

Pribudli nám 2 podujatia a to : „Projekt MAČKA“ – alebo cvičme pre zdravý chrbátik v réžii REGE CENTRA Zvolen a „Beh na Pustý hrad“, ktorý,  organizovalo „ACTIVE PLANET – outdorové centrum Banská Bystrica. Pri oboch podujatiach organizačne i finančne participovalo Mesto Zvolen

Stručné  zhodnotenie jednotlivých podujatí :

 • co-pele-snowboard-jib-session-2014-zvolen-25
  Čo-Pele snowboard JIB SESSION 2014

   11.9. 2014 – „Projekt MAČKA“ – keďže bolo nepriaznivé počasie(pršalo) z desiatich prihlásených škôl neprišli 2 ZŠ a 1 MŠ. Úvodné ukážkové cvičenie sa nakoniec realizovalo priamo v REGE – CENTRE – 1 ZŠ a 6 MŠ prišlo v určenom počte po 25 detí. Deti i prítomných pedagógov cvičenie zaujalo a v mesiacoch október – november pokračuje druhá fáza projektu – 7 MŠ a 3 ZŠ pokračujú v cvičení bezplatne v REGE – CENTRE. Potom, už budú cvičenia pokračovať ,individuálne, podľa záujmu a potreby za poplatok.

 • 18.9.2014 –„ Cvičme pre radosť „ – na Námestí SNP cvičili deti MŠ svoje cvičenia na vlastnú hudbu za pekného počasia a mnohých rodičov i náhodných divákov – cvičilo celkom 405 detí z 11 MŠ mesta Zvolen. Deti dostali sladkú odmenu, každá škôlka diplom ZŠJ a zaslúžený potlesk divákov.
 • 27.9. 2014 – Čo-Pele snowboard JIB SESSION 2014na Námestí SNP pri katolíckom kostole na vynovenej, rozšírenej rampe, na snehu zo zimného štadióna súťažilo 43 jazdcov, z toho 5 dievčat, z Česka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Chorvátska a samozrejme zo Slovenska, cez deň pred asi 250 divákmi a večer pri finále cca 600 divákmi.

Celú akciu dopĺňal bohatý sprievodný program, diváci si vo voľnom čase mohli prezrieť Striekanie grafity, pozrieť sa na skaterov v mini- u rampe, ktorú doniesla Zvolenská nezisková organizácia Grind a tiež novinku – ukážky na  longboardoch. Po vyhlásení tomboly a výsledkov celú akciu zavŕšil koncert rapovej skupiny „KROK SPEŤ“. Podujatie organizovalo o.z. Čo-Pele s podporou, aj finančnou, Mesta Zvolen

 • den-pre-lanice-2014-zvolen-172.10. 2014 – ďalšie podujatie ZŠJ – „Kolobežkové dopoludnie“ sa konalo v peknom prostredí v parku Ľ. Štúra. Kolobežkovali deti z 8 MŠ zo Zvolena s počtom 215 účastníkov. Deti opäť dostali za odmenu sladkosť a  každá škôlka ešte diplom ZŠJ
 • 9.10. 2014- “ Bež a vyhraj“ – bežecká štafeta detí ZŠ – I. a II. stupeň samostatne 10 členné štafety (5 dievčat-5chlapcov) pod názvom „Bež a vyhraj“ – opäť na Námestí SNP po vyznačenom okruhu za krásneho slnečného počasia.

Celkove súťažilo 7.  základných škôl , 14 štafiet – 140 detí – 7 štafiet v I. stupni a 7 štafiet v II. stupni. Víťazné štafety I. a II. stupňa získali vecné ceny a diplom, ostatné diplomy ZŠJ. Na podujatí bola vynikajúca súťažná atmosféra, bolo veľa divákov.

beh-na-pusty-hrad-2014-zvolen-31
Beh na Pustý hrad 2014

 

 • 11.10. 2014 – „Beh na Pustý hrad– 2. ročník – po prvom „skúšobnom“ ročníku, keď bol štart aj cieľ pri zimnom štadióne, 2. ročník mal štart , vyhodnotenie i beh pre deti do 12 rokov na Námestí SNP pred katolíckym kostolom a cieľ na hornom hrade Pustého hradu. Účasť bola vynikajúca, keď v detskej kategórii štartovalo 26 pretekárov, mužov a juniorov vo všetkých kategóriách štartovalo 133 a žien 39, celkom teda 198 pretekárov. Podujatie organizovalo, v rámci seriálu behov do vrchu, ACTIVE PLANET – outdoor centrum Banská Bystrica v spolupráci s Mestom Zvolen.
 • 16.10.2013„Plavecká štafeta“ –– bola tiež úspešná – 200 účastníkov odplávalo 10.000 m

Už siedmy rok je to súťaž 30 – členných štafiet ZŠ a SŠ v meste Zvolen a niektoré školy poslali aj viac plavcov. Podujatia sa zúčastnilo celkom 9 štafiet z toho 6 štafiet ZŠ a 3 štafety SŠ (jedna bola diskvalifikovaná- len 23 pretekárov). Všetky zúčastnené školy dostali diplom ZŠJ a víťazné  štafety medzi ZŠ aj SŠ dostali aj hodnotné ceny.

Zhodnotenie 12. ročníka podujatia Zvolenská Športová jeseň

Ak to teda zhrnieme tak na 7 podujatiach  12. ročníka ZŠJ 2014 behalo, cvičilo, plávalo a aj „snowboardovalo“ 1 236 účastníkov a nielen občanov mesta Zvolen a boli to hlavne  deti a mládež . Tým sme opäť splnili náš cieľ – zapojiť do športovania čo najviac detí, mládeže a občanov nášho mesta a u detí pestovať vzťah k športu a k pohybovým aktivitám vôbec.

Vysoký kredit získavajú medzinárodné snowboardové preteky, keď majú pravidelný rast v kvalite pretekárov, sprievodných podujatí i záujmom divákov a tiež Beh na Pustý hrad. Výnimočný význam má Projekt MAČKA, ktorý plní funkciu prevencie a zdravého spôsobu života našich najmenších v tomto svete IT.

Záverom chceme poďakovať tým, ktorí pomohli pri organizovaní ZŠJ 2014, všetkým členom organizačného štábu ZŠJ,rozhodcom- ( Monika Koreňová, Marcela Holeková,  Pavol Kolačkovský a Peter Ondračka z CVČ DOMINO, Ľubomír Jančík zo ZŠ Jilemnického 2, a Zlatica Kyselová z MŠ Hrnčiarska, plutvoví plavci z CALYPSA Zvolen)a tiež všetkým riaditeľkám a riaditeľom a učiteľom MŠ  a  ZŠ  vo Zvolene. Poďakovanie patrí aj firme AQUA trade Slovakia , s.r.o. zo Zvolena za zabezpečenie pitného režimu na podujatiach ZŠJ 2014 .

Osobitne poďakovanie patrí Mirovi Haškovi Radovi Čekanovi, a Martinovi Kováčovi z oz ČoPele. za prípravu a organizáciu vydarenej akcie pre mladých – 4. ročník  Čo- Pele snowboard jib session,ako i Kataríne Belicovej a Miroslavovi Leitnerovi s kolektívom za prípravu a organizáciu 2. ročníka Behu na Pustý hrad, Henriete Jablonskej za organizáciu projektu MAČKA, čím prispeli k zvýšeniu ponuky i atraktivity  tradičného podujatia akým je Zvolenská športová jeseň.

spracoval : Palo Grznár

Článok:: Palo Grznár. Foto: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri