• Po. jan 30th, 2023

Počas Projektového dňa bol aj turnaj v stolnom tenise

ByIMG_1979

okt 31, 2014
oceneni
Ocenená trojica. Foto: Miloš Masarik

V minulom týždni Základná škola na Jilemnického (Trojka) usporiadala už osvedčený „Projektový deň“ venovaný i stolnému tenisu, po tradičnom  Riapošovom stolnotenisovom turnaji bol  projekt prínosom pre stolný tenis.

Pochopiť potrebu športu pre seba a svoje zdravie i vzdelanie a urobiť maximum …

Týmto mottom sa niesol projektový deň na najstaršej základnej škole na území mesta Zvolen, ktorá svoje brány otvorila žiakom už v septembri 1948 ako desaťročná, potom i jedenásťročná, dvanásťročná škola a i gymnázium. Zaujímavosťou vtedajšej školskej hierarchie bolo, že  malý prvák tu mohol neskôr aj zmaturovať.

Rozvoj špecifických schopností a predpokladov detí v rôznych oblastiach podporuje škola  pomocou dlhodobých programov a projektov ich realizáciou v priamom vyučovaní, vo výchovných činnostiach, kde v komplexných súhrnoch názorov, poznatkov, skúseností a postojov sa mimo  kultúry, vedy, filozofie, realizujú žiaci i v oblasti športu. Škola známa usporiadaním turnaja pod menom a i aktívnou účasťou paraolympijského  víťaza z Londýna 2012 Jána Riapoša, usporiadala stolnotenisový turnaj žiakov ôsmakov pod vedením Mgr. Ľubomíra Jančíka a okrem odohraných 72 zápasov dvojstupňovým skupinovým systémom sa účastníci zapojili do teoretického projektu o stolnom tenise s tematikou histórie Slovenského i Zvolenského stolného tenisu a s polemikou o pravidlách a organizačnom i dokonca finančnom zabezpečení turnajov a súťaží v stolnom tenise. Žiaci si sami navrhli a vytlačili i diplomy.

Víťazi síce dostali iba symbolické ceny a propagačné materiály, no turnaj zvládli napriek tomu, že sa venujú i iným športom, napr. cyklistike i florbalu. Výkonnostne vyčnieval nad svojich rovesníkov cyklista Lukáš Lajtoš, ktorý sa venuje nielen cestným pretekom, ale i cyklokrosu, či iným cyklistickým odvetviam v MSK Žiar nad Hronom. V  turnaji chlapcov dominoval  nakoniec Adam Proksa a cenu fair play získal práve Lukáš Lajtoš. Najlepší projekt pripravil Michal Tarič.

Poradie

  1. Adam Proxa
  2. Ján Bahýľ
  3. Lukáš Lajtoš
  4. Michal Sitko
  5. Martin Mydliar
  6. Michal Tarič

Mgr. Ľubomír Jančík, pedagóg, telocvikár, triedny učiteľ a propagátor športu sa k projektu stavia kladne: „Aj takto je treba robiť športové podujatie, aby žiaci pochopili, aké sú požiadavky a potreby pre  usporiadanie a organizáciu takéhoto športového podujatia. Takže sami žiaci si organizujú stolnotenisový turnaj, sami si urobia nielen finančný rozpočet, zorganizujú si turnaj po všetkých stránkach vrátane rozpisu zápasov a aktívne sa ho zúčastnia. Tomuto predchádza výroba projektov každého žiaka o stolnom tenise, jeho histórii, pravidlách i so zameraním i  na Zvolenský stolný tenis. Tento rok sme sa zamerali i na finančnú gramotnosť žiakov, aby sme im v praxi ozrejmili, čo usporiadanie turnaja vlastne zahŕňa. Ôsmaci sa projektu zhostili s veľmi aktívnym prístupom.“

Fotografie


Článok a foto: Ing. Miloš Masarik