• Po. jan 30th, 2023

Za lepší život v našom meste

ByIMG_1979

nov 6, 2014 ,
husar-kosik-lesinsky
Branislav Husár, Daniel Lešinský a Peter Košík

Branislav Husár (č.13), Peter Košík (č. 18)Daniel Lešinský (č. 21 ) by ako poslanci za mestskú časť 1. (Sekier, Môťová, Záhonok, Lipovec, Bukovinka, Sekier dolina a Kríľová) presadzovali:

 • zlepšenie informovanosti občanov o činnosti poslancov a o činnosti afinanciách mesta,  zlepšenie transparentnosti a odstránenie korupcie, cieľ: Zvolen do roku 2018 v prvej desiatke transparentných miest SR (dnes je Zvolen na 38 mieste);
 • spravodlivé rozdeľovanie financií mesta, dotácie rozdeľované podľa reálnych potrieb a priorít občanov mesta Zvolen, cieľ: viazať prerozdeľovanie dotácií mesta (ca ½ mil. €) na reprezentatívny prieskum potrieb a priorít občanov mesta Zvolen od roku 2015;
 • vytváranie lepších podmienok a hľadanie riešení pre nemotorovú dopravu (cyklisti, in-line korčuliari, mamičky s kočíkmi) v meste pre všetky mestské časti, cieľ: cyklocesta Zvolen Centrum – Sídlisko Sekier a sídlisko Podborová vybudovaná do roku 2018;
 • zlepšenie čistoty ovzdušia a zníženie hlučnosti v zaťažených oblastiach nášho mesta (napr. Záhonok), cieľ: prijatie programu na zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie miery hlučnosti v meste Zvolen do roku 2016 a vyčlenenie potrebných prostriedkov na jeho tvorbu  od roku 2015;

Ďalšie priority našej práce v mestskom zastupiteľstve pre mesto Zvolen:

 • výstavbunového plaveckého bazéna vo Zvolene;
 • zlepšenie dopravnej situácie a bezpečnosť chodcov (chýbajúce, zničené chodníky a prechody pre chodcov);
 • obnovenie Mestskej hokejbalovej ligy vo Zvolene;
 • obnova športových a detských ihrísk;
 • revitalizáciu extravilánu Môťovskej priehrady s opravou prístupových ciest a kvalitnejším využitím pre rybárov, rekreantov a relaxujúcich občanov;
 • zamietavý postoj mesta Zvolen k výstavbe VD Slatinka;

Priority pre mestskú časť Zvolena č.1 (Sekier, Môťová, Záhonok, Lipovec, Bukovinka, Sekier dolina a Kráľová):

 • zachovanie a obnovy budovy bývalého Gymnázia na Okružnej ulici s cieľom vybudovania Občianskeho centra – s možnosťou rekonštrukcie a prenájmu pre podnikateľskú činnosť, služby, kancelárie, seniorské, materské a kultúrne komunitné centrá, prenájom telocvične na športové účely;
 • dokončenie opravy ciest a asfaltových povrchov v Sekieri dolina a na Kráľovej;
 • premenovanie názvu mestskej časti Sekier osada na názov Sekier dolina;
 • opravu ciest a vybudovanie verejného osvetlenia v garážových kolóniách;
 • opravu mostu pre chodcov a cyklistov cez rieku Slatina v Nižovci;
 • premiestnenie zberných surovín z Môťovej, kde spôsobujú hluk, smrad a znečistené ovzdušie;
 • výstavbu chodníka spájajúceho ulice M.Bela a Okružná za budovou bývalého Gymnázia na Okružnej ulici
 • rekonštrukcia areálu 7.ZŠ s vybudovaním a CROSS-FIT ihrísk
 • na Kráľovej vybudovanie dôstojného domu smútku (alternatíva svojpomocnej výstavby);
 • zlepšenie kvality údržby a zelene na Môťovskom cintoríne.

husar-kosik-lesinsky