• Ut. feb 7th, 2023

Aj o reštaurovaní Mildorfera bude debata na zámku

ByIMG_1979

feb 19, 2015 , ,
a659f6f1-4c31-4999-8d44-20e93a305b8b
Foto: SNG

Pravidelné stretnutia s výtvarným umením sú pokračovaním formátu Večer s kurátorom, ktorý bol verejnosti predstavený v roku 2013.

Nový cyklus stretnutí bol opäť určený všetkým, ktorí by sa radi dozvedeli podstatne viac o výtvarnom umení a počas roka 2014 pokračoval v predstavovaní stálych expozícií na Zvolenskom zámku a vybraných diel zo zbierok SNG prostredníctvom výkladov i neformálnych diskusií.

Cyklus stretnutí nekončí ani v roku 2015 a je opäť určený všetkým, ktorí by sa radi dozvedeli viac o výtvarnom umení. Bude pokračovať v predstavovaní stálych expozícií na Zvolenskom zámku a vybraných diel zo zbierok SNG prostredníctvom výkladov i neformálnych diskusií. Slovo budú mať kurátori SNG, ale aj reštaurátori, historici a ďalší.

Štvrtok 26.2.2015 o 18:00 hod – Katarína Chmelinová: Sv. Jozef

Poznámky k obrazu J. I. Mildorfera a jeho reštaurovaniu

Slovenská národná galéria prezentuje v expozíciách Zvolenského zámku nedávno zreštaurovaný oltárny obraz sv. Jozefa. Jeho tvorcom je významný reprezentant „Trogerovskej školy“ Josef Ignaz Mildorfer (1719 – 1775).

Maliar pochádzal z Tirolska a bol členom rozvetvenej umeleckej rodiny. Po štúdiu na Viedenskej akadémii sa v roku 1745 stal jej členom a v roku 1751, po smrti Jacoba van Schuppena, aj profesorom maľby. Takmer súčasne sa stal tiež dvorným maliarom arcivojvodkyne Emanuely Savojskej. Po polovici 18. storočia zaviedol nový okruh objednávateľov Mildorfera aj na Moravu a do Uhorska, kde sa tešil podpore zvlášť u rodiny Esterháziovcov.

Za jeho prvé práce na našom území sú považované nezachované oltárne obrazy pre kapucínov v Holíči (okolo 1755). Jeho tunajšie realizácie uzatvára rovnako nezachovaná freska chóru paulínskeho kostola v Mariánke (1769) rozvíjajúca sa pôvodne nad Donnerom navrhnutým oltárom. Oltárnu maľbu sv. Jozefa získala Slovenská národná galéria prevodom v roku 1975. V roku 1981 bola správne atribuovaná Mildorferovi, no jej pôvodné určenie je stále neisté. Traduje sa, že pochádza z kaplnky kaštieľa v Považskom Podhradí, postavenej v rokoch 1763 – 1764. Výklad priblíži obsah i osudy majstrom signovanej maľby, rovnako predstaví aj jej autora, jedného z kľúčových reprezentantov neskorobarokového maliarstva v strednej Európe.

expozície SNG / vstupné 2,70€

Najbližšie 

štvrtok 26. 3. 2015 o 18:00 Alexandra Tamásová: Outsider art – umenie, ktoré nezapadá

Zdroj info – TS – SNG Zvolenský zámok