• Ne. mar 26th, 2023

Rok 2020 bude v prednáškach na zámku venovaný slovenskému výtvarnému umeniu

ByIMG_1979

jan 24, 2020
Nulté roky

TS: Slovenská národná galéria v roku 2020 pokračuje v cykle prednáškových večerov na zaujímavé témy s názvom „Pozrime sa na to štýlovo“.

Súčasťou cyklu budú aj sobotné tvorivé ateliéry venované rodinám s deťmi, mládeži a nadšencom výtvarného umenia.

Štvrtok 30.1.2020│18.00 20~20 Slovenský príbeh umenia – „Nulté roky. Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr?“ – Vstup 2,70 €

Rok 2020 v SNG na Zvolenskom zámku venujeme slovenskému výtvarnému umeniu dvadsiateho storočia. Počas prednáškových večerov postupne prejdeme jednotlivé desaťročia tohto výrazného storočia a nadviažeme tak na prednáškový cyklus „Pozrime sa na to štýlovo“, ktorý poznáte z predchádzajúcich rokov.

Súčasťou budú aj sobotné tvorivé ateliéry venované rodinám s deťmi, mládeži a nadšencom výtvarného umenia.

„Nulté roky. Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? “

Úvodná prednáška cyklu „20~20 Slovenský príbeh umenia“ predstaví naše umenie prelomu 19. a 20. storočia na pozadí dobových spoločensko-kultúrnych súvislostí. Počiatky novodobých dejín našej výtvarnej kultúry totiž rozhodujúcou mierou ovplyvnili viaceré špecifické momenty, ktoré predznamenali jej budúcu podobu. V strete tradícií stredoeurópskeho akademizmu, naturalizmu, impresionizmu/luminizmu a secesného symbolizmu vznikali v slohovom, žánrovom (a národnostnom) mixe diela L. Mednyánszkeho, T. Csontváryho-Kostku, D. Skuteckého, Ľ. Csordáka, M. Schurmanna, J.Hanulu, G.Mallého či Ž. Duchajovej-Švehlovej a ďalších protagonistov súdobého umeleckého diania.

Alexandra Homoľová – zástupkyňa generálnej riaditeľky SNG

absolventka katedry estetiky a vied o umení FF UK v Bratislave, pôsobila v SAV Bratislava, absolvovala študijný pobyt v Umenovednom ústave, spracovala projekt Dejiny slovenského výtvarného umenia. Od r. 1999 je riaditeľkou Umeleckých zbierok a zástupkyňou generálnej riaditeľky SNG, zodpovedá za činnosti v súvislosti s nadobúdaním, odbornou správou, reštaurovaním a prezentáciou zbierkových fondov SNG. Zaoberá sa prevažne dejinami výtvarného umenia a kultúry so zameraním na koniec XIX. a 1. polovicu XX. storočia.

TS: Mgr. art. Stanislava Kočišová – Zvolenský zámok.