• St. mar 22nd, 2023

Prinavráťme J. C. Hronského do Štúrovho parku

ByIMG_1979

máj 20, 2015 , ,
podstavec-j-c-hronskeho-zvolen
Podstavec. Foto: ZV-podujatia

Park Ľudovíta Štúra vo Zvolene pozná dozaista nejeden Zvolenčan a neraz cezeň aj  prejde do najbližšieho obchodného centra. V priebehu roka sa v ňom občas konajú kultúrne a spoločenské podujatia.

To, že sa v strede parku nachádza Pamätník Ľudovíta šťúra, to vie asi každý. Okrem toho sa tam nachádza niekoľko podstavcov, na ktorých sú busty národných dejateľov. Na jednom podstavci však od roku 2008 chýba busta zvolenského rodáka, spisovateľa a Matičiara J. C. Hronského, nakoľko bola odcudzená.

Mesto Zvolen už niekoľko rokov nevie nájsť peniaze na vyrobenie novej busty, preto sa Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolene rozhodol získať finančné prostriedky vo forme verejnej zbierky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky povolilo vykonávať zbierku za verejnoprospešným účelom Občianskemu združeniu Občania Sekier- Môťová, na základe rozhodnutia číslo: 000-2015-006096 v termíne od 1.4.2015 do 29.2.2016

Celá suma poukázaná na účet, určený na verejnú zbierku bude použitá na obnovu busty. Ani cent nebude použitý na režijné náklady a taktiež v banke je dostupný účet (4021156344/7500), ktorý je na tento účel úplne zadarmo.

O zbierke – Branislav Husár

Fotografie

Článok a foto: Ján Števonka