• St. mar 22nd, 2023

V kaviarni sa konala plodná debata o cyklodoprave

patria-bicykle-do-mesta-zvolen
Počas podujatia bola plodná diskusia. Foto: ZV-podujatia

Patria alebo nepatria bicykle do mesta? Je potrebné sa obávať bicyklov v meste alebo skôr naopak?

To je taká rečnícka otázka, na ktorú sa dozaista nájde veľa rôznych odpovedí. Táto téma dokáže rozprúdiť plodnú diskusiu a možno práve preto sa po nedávnom a neúspešnom hlasovaní poslancov  MsZ  konala  debata pod názvom Patria bicykle do mesta?

Z dôvodu, aby si ľudia vytvorili lepší obraz na danú problematiku v rámci diskusie a aby sa našli odpovede na otázky, prišli na besedu povedať svoje postrehy tí doslova najpovolanejší  v danej problematike, respektíve tí, ktorí už majú bohaté skúsenosti vo svojom okolí. Pôvodne sa mala debata konať v priestore Fun zóny, ale nakoľko sa Zvolenom v tom čase prehnala búrka, tak samotná akcia sa konala v priľahlej kaviarni na druhej strane cesty.

Diskutujúcimi boli: Ing. Radovan Červienka (cyklodoprava.sk), Andrea Štulajterová (cykloiniciatíva B. Bystrica), Igor Trenk (cykloiniciatíva Bratislava), Jana Pavlíková (OZ Slatinka) a za mesto Zvolen Dušan Gdovín (odbor výstavby, živ.prostredia a dopravy).

Na druhej strany barikády medzi diskutujúcimi bolo možné vidieť primátorku mesta Zvolen Ing. Lenku Balkovičovú a novopečeného náčelníka Mestskej polície vo Zvolene Mgr. Juraj Chabada. Okrem nich tu aj napriek tomu, že to bol priestor stiesnený boli aj ďalší prítomní.

O čom sa rozprávalo?

Nakoľko táto debata mala viac ako 1 hodinu,  prepisovať texty by bolo dosť náročné a tak prinášame diskusiu vo forme videa a aspoň v pár bodoch povieme,  čo nájdete vo videách. Nakoľko sa však akcia konala v kaviarni so spustenou klimatizáciou a v nie dobre osvetlenom priestore,  tak kvalita videa aj napriek maximálnemu úsiliu je taká aká je, ale rozhodne sa dá tomu v pohode rozumieť.

Andrea Štulajterová (cykloiniciatíva B. Bystrica) a  Igor Trenk (cykloiniciatíva Bratislava) rozprávali o tom, ako to v ich mestách prebiehalo nielen pri budovaní cyklotrás, ale aj o voľnom prejazde na bicykloch cez námestie.

Dušan Gdovín hovoril o  cyklodoprave v meste Zvolen a Jana Pavlíková z OZ Slatinka načrtla svoj pohľad na cyklodopravu ako priaznivec tohto športu.

Primátorka, ale hlavne náčelník polície rozprával o problémoch s parkovaním na sídlisku Západ a aj o tom, že bola vyvíjaná aktivita k tomu, aby ľudia začali využívať voľné parkovacie kapacity v parkovacom dome na danom sídlisku.

Video 1. – úvodné slová k problematike

Video 2. – pokračovanie

Video 3. – náčelník mestskej polície a parkovanie v meste

Článok, foto a video: Ján Števonka.