• St. dec 6th, 2023

Služby božie pred Zvonicou v Môťovej

Autor IMG_1979

júl 29, 2015 , , , ,
sluzby-bozie
Služby božie. Foto: Peter Košík

V nedeľné slnečné dopoludnie 12. júla boli pred Môťovskou zvonicou na verejnom priestranstve zorganizované služby Božie.

Podujatie bolo zorganizované v rámci spolupráce Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Zvolen, mesta Zvolen a pána poslanca Ing. Petra Košíka, predsedu VMČ Sekier – Môťová.

Na službách Božích poslúžil zvesťou evanjelický farár Mgr. Ján Mojzsis a spolu s ním liturgovala aj jeho manželka Mgr. Lívia Mojzsisová námestná farárka vo Zvolene a to za doprovodu evanjelického zborového spevokolu Effatha. Podujatie oživilo každodenný stereotyp Môťovanov, prinieslo do ich života nové duchovné hodnoty ale najmä o malý krôčik upevnilo myšlienku kresťanstva a národného povedomia aj v tejto časti Zvolena.

Na záver služieb Božích sa predstavil spevácky zbor, ktorý svojim krásnym spevom spríjemnil záver prvej časti podujatia. Po službách Božích sa v druhej časti podujatia pokračovalo na priestranstve za evanjelickou Zvonicou. Neformálne stretnutie obyvateľov Môťovej pri skromnom občerstvení obohatili gazdinky aj svojimi domácimi pekárskymi a cukrárskymi výrobkami, ktoré chutili znamenite.

Stretnutie potešilo najmä starších Môťovanov, ktorí sa po dlhšom čase opäť stretli v širšej komunite a spomínali na časy, keď bola Môťová samostatnou a významnou obcou. Spoluorganizátorom podujatia boli aj manželia Roziakovci a mnoho ďalších aktívnych Môťovanov, ktorým patrí veľké a úprimné poďakovanie. Už teraz sme si povedali, že tradíciu služieb Božích a stretnutie Môťovanov udržíme a o rok sa zídeme v hojnejšom počte a najmä doplnení mladšími generáciami.

Fotografie

Článok a foto: Peter Košík.