• So. dec 9th, 2023

Prinavráťme J. C. Hronského do Parku Ľudovíta Štúra

podstavec-j-c-hronskeho-zvolen
Podstavec zíva prázdnotou. Foto: ZV-podujatia.

Park Ľudovíta Štúra vo Zvolene pozná dozaista nejeden Zvolenčan a neraz cezeň aj  prejde do najbližšieho obchodného centra. V priebehu roka sa v ňom občas konajú kultúrne a spoločenské podujatia.

To, že sa v strede parku nachádza Pamätník Ľudovíta šťúra, to vie asi každý. Okrem toho sa tam nachádza niekoľko podstavcov, na ktorých sú busty národných dejateľov. Na jednom podstavci však od roku 2008 chýba busta zvolenského rodáka, spisovateľa a Matičiara J. C. Hronského, nakoľko bola odcudzená.

Mesto Zvolen už niekoľko rokov nevie nájsť peniaze na vyrobenie novej busty, preto sa Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolene, menovite Ing. Branislav Husár ako predseda MO MS Zvolen rozhodol získať finančné prostriedky vo forme verejnej zbierky.

Zbierka je povolená  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVVS3-2013/016845 a jej trvanie je limitované na 1 rok. Jej začiatok bol 1.8.2013 a tým pádom ostáva len pár mesiacov na to, aby sa ešte nejaké financie nazbierali na obnovu busty.

Celá suma poukázaná na účet, určený na verejnú zbierku bude použitá na obnovu busty.  Ani cent nebude použitý na režijné náklady a taktiež v banke je dostupný účet (4018029109/7500), ktorý je na tento účel úplne zadarmo.

Za pomoc a podporu Vám vopred ďakuje Ing. Branislav Husár, predseda MO MS Zvolen.

Fotografie

Zdroj info: internet

Článok a foto: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri