• Ut. feb 7th, 2023

V meste vzniká Rada seniorov

ByIMG_1979

aug 3, 2015 ,
rada-seniorov-zvolen
Rada seniorov. Foto: Mgr. Eva Ježovičová

TS: Školstvo, strojárstvo, doprava, kultúra, či sociálna práca, to všetko sú oblasti, ktorým sa celé desaťročia venovalo týchto 16 seniorov. Dnes sú na dôchodku, ale ostali aktívni. Zaujímajú sa o život vo svojom meste a chcú byť nápomocní pri jeho zlepšovaní. Preto prejavili záujem o členstvo v novovznikajúcej Rade seniorov, ktorá by mala byť poradným orgánom primátorky mesta Lenky Balkovičovej.

V pondelok sa stretli prvýkrát. „Som rada, že prijali pozvanie prísť na toto stretnutie. S mnohými z nich som spolupracovala už ako poslankyňa. Boli to odborníci v rôznych oblastiach a vedeli pomôcť, poradiť, usmerniť,“ povedala primátorka. Rada seniorov by mala sledovať predkladané materiály, pripomienkovať ich, prinášať nápady na riešenie niektorých problémov. Stretávať by sa mala raz za štvrťrok.

„Štyridsať rokov žijem vo Zvolene, preto sa teším na túto spoluprácu,“ hovorí pani Gondová, bývalá riaditeľka senior domu, ktorá už štrnásť rokov žije sama. Na prácu v Rade sa teší aj preto, že takto získa potrebný spoločenský kontakt.

Valéria Bőhmová, dlhoročná učiteľka gymnázia, ktorú mnohí poznajú ako veľmi ráznu, ale aj priateľskú angličtinárku, plánuje byť aktívna do 105-ky. Aj preto prijala pozvanie do Rady seniorov. Pozná problémy školstva a stále tvorí, prekladá, zaujíma sa o dianie. „Vek nerozhoduje o duši človeka,“ dodáva súhlasne jej 74-ročná kolegyňa z odboru, Oľga Trnovcová.

Pánskych členov rady zaujíma predovšetkým doprava a čistota ovzdušia. Klement Válek si myslí, že kým za socializmus sa plánovalo zhora, dnes má význam plánovať zdola. Aj preto sa zapojil do Rady seniorov. Sám sa chce venovať predovšetkým čistote ovzdušia.

Mariánovi Kološtovi, ktorý bol dlhé roky riaditeľom Domu kultúry ŽSR, vadí zlá prezentácia Zvolena v médiách. Rád by ho videl aj v inom svetle a chce tomu napomôcť práve rozvojom kultúry.

Rady, aká vzniká vo Zvolene, fungujú aj v iných mestách – napríklad Martine, Trnave, Piešťanoch, Malackách, Dolnom Kubíne či Bratislave.

V Dolnom Kubíne má päť členov a funguje už osem rokov. Má vlastný štatút a stretáva sa vždy pred zasadnutím zastupiteľstva. Primátor mesta Roman Matejov si spoluprácu s ňou pochvaľuje. „Ide o ľudí, ktorí mali dlhé roky vplyv na život v meste. Prerokúvajú materiály, primátor sa s nimi môže poradiť, vypočuť si ich názory a pripomienky. Cenný je ich celkový postreh pri fungovaní mesta,“ hovorí primátor. Mesto potom podľa neho pomáha zase im – organizuje im zájazdy a je im nápomocné pri rôznych iných aktivitách. Takáto spolupráca so seniormi je podľa neho veľmi efektívna.

V Bratislave funguje Rada seniorov už štyri roky. Tým, že Bratislava  má 17 mestských častí, v rade sú zastúpení seniori zo všetkých mestských častí, z Jednoty dôchodcov na Slovensku a mimovládnych organizácií. Podľa Bohdana Telgárskeho, koordinátora bratislavskej Rady seniorov, samostatné rady vznikajú už aj v mestských častiach. Osvedčili sa. „Určite má pre mesto Rada  seniorov význam,“ hovorí. Minulý rok Rada pripravila Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR, ktoré schválilo aj zastupiteľstvo.

TS a foto:  Mgr. Eva Ježovičová referent pre styk s verejnosťou Zvolen