• Po. okt 2nd, 2023

Mesto bude naďalej dotovať stratové kúpalisko Neresnica

Autor IMG_1979

okt 29, 2015 ,
neresnica-zvolen
Kúpalisko Neresnica. Reprofoto Google Street View

Chod letného kúpaliska Neresnica ide za posledné roky v strate cca 55 000 € ročne a táto strata ide  prevádzkovateľovi kúpaliska z mestskej kasy.

Mnohým Zvolenčanom je teda právom tŕňom v oku fakt, že síce je kúpalisko počas sezóny otvorené, ale v podstate žiadna investícia nejde do nejakej rekonštrukcie a tie peniaze sa utopia len tak, akože.

V júni tohto roku sme Vám priniesli jeden článok od Michala Marguša, ktorý mal spolu s ďalšími ľuďmi záujem tento areál postaviť ako sa povie na nohy, respektíve lepším zmenežovaním ho dostať na podstatne lepšie čísla ako doteraz. Článok pod názvom Vráťme spolu Neresnici opäť život si môžete prečítať pre utvorenie vlastného názoru na túto vec.

Nielen tento fakt, ale možno aj pred nedávnom opäť rozbehnutá horúca informácia o mestských kúpeloch naštartovala pár ľudí k tomu, že spísali petíciu možno aj v domnienke, že by mohlo byť v budúcnosti kúpalisko Neresnica zatvorené.

Pod petíciu sa podpísalo 1398 občanov. Predmetná petícia bola predložená na rokovanie Mestskej rady dňa 12.10.2015 a na jej základe bolo navrhnuté vyššie uvedené uznesenie. Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Zvolene bude umožnené členom petičného výboru vystúpiť počas prerokovania petície

A práve o tejto petícii sa debatovalo na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 26.10.2015 a bol nielen predostrený tento návrh, ale za petičný výbor tu pred plénom vystúpil František Futák (vid video).

Po prečítaní návrhu došlo k búrlivej diskusii, ale ako v závere povedala Alžbeta Staníková, bola to diskusia zbytočná, nakoľko je  všetkým úplne jasné, že mesto nemá záujem rušiť toto kúpalisko.

Napokon všetci poslanci odhlasovali aj tento bod programu.

Celé video tohto bodu si môžete pozrieť tu v článku a znenie petície o pár riadkov nižšie.

Petícia za zachovanie prevádzky letného kúpaliska Neresnica vo Zvolene – (priložené znenie listu k petícii)

Vážené vedenie a volení funkcionári mesta Zvolen, už niekoľko rokov sa my, návštevníci kúpaliska Neresnica, občania mesta Zvolen, ale aj pravidelní rekreanti z okolitých obcí a miest, pred letnou sezónou stretávame s informáciou, že letné kúpalisko Neresnica vo Zvolene bude mimo prevádzky z rôznych dôvodov, najčastejšie však z finančných.

Uvedomujeme si, že činnosť takejto prevádzky stojí nemalé finančné náklady, no vzhľadom k hygienickým štandardom bazénov je toto letné kúpalisko v širokom okolí jedinečné. Práve jeho chladnejšia voda, poloha, už dostupnosť parkovania, veľkorysý priestor sú jeho značnými výhodami, pre ktoré je vyhľadávané nielen Zvolenčanmi, ale aj obyvateľmi okolitých obcí a miest, či cudzincami.

Vzhľadom k tomu, že, okrem iného, doposiaľ nebolo rozhodnuté o osude mestskej plavárne (ktorá je už skutočne v katastrofálnom stave najmä po technickej i energetickej stránke) a ktorej rekonštrukcia mohla priniesť aj vonkajšie kúpanie v letných mesiacoch priamo v meste, sa touto petíciou dožadujeme zachovania prevádzky letného kúpaliska Neresnica aj počas ďalších letných sezón. Mesto Zvolen má cca 50 tisíc obyvateľov, ktorí radi športujú a využívajú svoj voľný čas na rekreáciu, šport či odpočinok práve v domácich, rozumej zvolenských, zariadeniach. Zdvorilo preto žiadame – zvažujte svoje rozhodnutia starostlivo, pristupujte k nim zodpovedne a rešpektujte aj záujmy nás, Vašich voličov.

Ďakujeme

Petičný výbor v zložení predseda:

  • p. Eva Valalíková
  • p. František Futák
  • p. Vladimír Sedílek
  • p. Ing. Eva Jurčová