Reklamy

Nielen o taxislužbách bude novembrové zasadnutie MsZ

msz-zvolen-2016

Zasadačka mestského zastupiteľstva. Foto: ZV-podujatia

V pondelok 28.11.2016 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať už tohtoročné jedenácte zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program dole).

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE a záznam bude následne potom možné pozrieť na stránke mesta.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Dňa 28. novembra 2016 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. a/ Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2017 – 2019  Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ b/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 5. Novelizácia VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,  dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2017 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. VI. Aktualizácia rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení na rok 2016 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 8. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 9. VZN mesta Zvolen o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov  z rozpočtu mesta Zvolen –  Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 10. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení na rok 2016/2017 – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
 11. VZN Mesta Zvolen o podrobnostiach výkonu taxislužby na území mesta Zvolen a prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 12. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta za II. polrok 2016 – Predkladá: spravodajca MsR
 13. Rôzne
 14. Interpelácie a diskusia
 15. Z á v e r
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.