Reklamy

Nielen o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta bude marcové zasadnutie MsZ

Foto: ZV-podujatia

V pondelok 27.3.2017 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE a záznam bude následne potom možné pozrieť na stránke mesta.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa  27. marca 2017 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e – 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. I. Aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen a rozpis rozpočtu škôla školských zariadení na rok 2017 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. Informácia o sprístupnení webového mapového portálu Územný plán mesta Zvolen – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 7. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2016 – návrh činnosti na rok 2017 – Predkladá: Ing. Skrovný, PhD. preventivár mesta Zvolen
 8. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen ukončenej do 17.3.2017 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 9. Rôzne  a/ Návrh na schválenie účasti Mesta Zvolen v združení s názvom „ Iniciatíva stredné Slovensko“ – Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 10. Interpelácie a diskusia
 11. Z á v e r

Informácie k jednotlivým bodom môžete čerpať aj na stránke mesta Zvolen 

Článok a foto: J. Števonka.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.