Reklamy

Aprílové zasadnutie MsZ ponúka veľa horúcich tém

Pohľad na mestský úrad Zvolen. Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 24.4.2017 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE a záznam bude následne potom možné pozrieť na stránke mesta.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2017 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2016 /s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja mesta Zvolen za rok 2016/ – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Zvolen za rok 2016 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 5. II. Aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen, RO- Zvolenského kultúrneho centra, RO – škôl a školských zariadení na rok 2017 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. Vyhodnotenie zimnej údržby 2016/2017 na území mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 8. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2016 – Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP
 9. Projekty modernizácie učební v ZŠ vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 10. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen ukončenej do 18.4.2017 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 11. Rôzne
 12. Interpelácie a diskusia
 13. Z á v e r

Článok a foto: J. Števonka.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.