• St. mar 29th, 2023

Lesnícke dni 2017 a Komplikovaná

Lipa malolistá vyhrala súťaž Miss drevina. Foto: ZV-podujatia.

Už po 11-ty raz sa v meste Zvolen konali Lesnícke dni, ktoré opäť priniesli bohatý program pre širokú verejnosť. Záverečnou bodkou tohto dňa bolo fantastické hudobné vystúpenie.

Samotné podujatie zorganizovalo Národné lesnícke centrum, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národné lesnícke centrum, Lesy SR, š.p., Združenie zamestnávateľov v lesnom hospodárstve SR, Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Slovenská lesnícka komora, Slovenská poľovnícka komora, Mesto Zvolen, Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. a ďalší partneri.

Projekt Lesnícke dni prebieha v termíne od 21. apríla do 1. mája celoslovensky pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a je sústredený na päť kľúčových lokalít 11. ročníka Lesníckych dní a to vo Zvolene, v Kežmarku, v Prešove, v Košiciach a v Bratislave. Projekt nadväzuje na tradíciu Apríl – mesiac lesov a Deň zeme (22. apríl).

Gro programu začalo po 10-tej hodine rannej na pódiu (sokoliari pred) a samotný program prebiehal takmer do 21. hodiny večernej. Za ten čas sa tu vystriedali nielen sokoliari, konalo sa aj vyhodnotenie kampane mesta Zvolen, zahrala a zaspievala ZUŠ Očová a následne sa predviedol so svojim hudobným programom komorný sláčikový orchester ZUŠ Sliač a sólistska Tereza Králiková. Pred pódiom svoje dravce predviedli členovia ZŠ a MŠ M. HELLA Š. Bane, ktorí sa po ukážkach presunuli na trávnatú plochu. Samozrejme nechýbali trubači z Technickej univerzity a po nich Zvolenskí fujaristi sa blysli v bloku nazvanom Moja fujarôčka. Po 16-tej sa predstavila FS Poľana a ako predposledné boli Farebné tanečné impresie zverencov TŠ Zuzany Niščákovej.

Veľká lesná mandala. Foto: ZV-podujatia

Veľa sprievodného programu prebiehalo v stánkoch, lemujúcich v podstate celé zvolenské námestie a ďalší program bol na trávnatých plochách. Návštevníci sa nielen dobre zabavili, ale tety a ujovia v zelenom ich priučili do rôznych tajov lesnej tematiky a zapojili ich do množstva rôznych hier. Takmer na konci námestia bolo možné vidieť aj veľkú lesnú mandalu.

Na samotný záver, ako to už za ostatné roky býva, po 19-tej odštartoval koncert každému dozaista dobre známej kapely Polemic.

Nech sa páči aspoň pár fotografií z tohto Lesníckeho dňa 2017 vo Zvolene

Fotografie

Článok a foto: J. Števonka