• Ne. jún 4th, 2023

O korune vo vrecku alebo na hlave bude na zámku debata „Nie je koruna ako koruna“

Foto: ilustračné

TS: Slovenská národná galéria pripravila na rok 2018 pre svojich návštevníkov na Zvolenskom zámku cyklus kurátorských výkladov spojených s prednáškami na netradičné témy týkajúce sa tradičného umenia. Počas večera sa kurátori SNG zamerajú na dôležité míľniky v dejinách umenia a priblížia nám na vybranom diele dané výtvarné obdobie.

Následne prebehne prednáška s pozvanými hosťami a odborníkmi z rôznych oblastí. Súčasťou cyklu budú každú tretiu sobotu aj tvorivé ateliéry venované deťom mládeži a nadšencom výtvarného umenia. 

POZRIME SA NA TO ŠTÝLOVO – „Nie je koruna ako koruna“  24.10.2018 Vstup 2,70 €.

V októbrovej prednáške z cyklu „Pozrime sa na to štýlovo“ si povieme detaily o tom, ako sa Svätoštefanská koruna dostala na Zvolenský zámok. Kto ju dal priviezť a prečo sa jej strážcom javil Zvolenský zámok, ako to najvhodnejšie miesto úschovy? V druhej časti prednášky sa dozvieme viac o vývoji platidiel a ich dejinách v období raného stredoveku. Budeme sa venovať téme korunovačných medailí a mincí, ktoré mali pri korunováciách pamätnú a symbolickú funkciu.

Zuzana Ludiková

kurátorka zbierok starého umenia

Absolventka odboru Veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2000). Jej hlavnou oblasťou záujmu je maliarstvo a sochárstvo 16. a 17. storočia. Aktuálne participuje na výskume korunovačných slávností v Uhorsku realizovanom Historickým ústavom Maďarskej akadémie vied (2012 – 2017).

Daniel Haas Kianička

historik a kurátor fondu medailí, Múzeum mincí a medailí Kremnica

Vyštudoval dvojodbor archívnictvo – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt na Univerzite Viedeň – Inštitúte pre numizmatiku a peňažné dejiny (2005 – 2006) a v roku 2009 ukončil doktorandské štúdium na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v odbore slovenské dejiny. Venuje sa dejinám medailérstva a kremnickej mincovne, dejinám Kremnice a raného novoveku a v súčasnosti pôsobí ako historik a kurátor fondu medailí v Múzeu mincí a medailí v Kremnici.

TS: Mgr.art. Stanislava Kočišová – SNG Zvolen