Začiatkom jari odštartuje v meste veľké upratovanie

Takéto niečo nieje povolené. Foto: IMG_1979

Vo všetkých mestských častiach bude aj tento rok 2019 prebiehať čistenie parkovacích miest.

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel aby v dané dni v čase od 8,00 hod do 18,00 hod odstavili svoje vozidlá tak, aby parkoviská a odstavné plochy boli v daný čas úplne prázdne z dôvodu dôkladného vyčistenia čistiacou technikou.

V prípade zmeny termínu čistenia z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok upozorníme obyvateľov oznamom s upraveným termínom na vchodoch bytových domov.

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné čistenie v dňoch 21.03. – 18.04.2019

MČ III. – Tepličky, Stráže

21.03. – 25.03.2019

 • Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13

MČ VI. – CMZ západ

25.03. – 28.03.2019

 • Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta, Dobronivská cesta, Masarykova 52, Balkán 35, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu, Jilemnického pri ZŠ, Nám. Slobody 20, Nám. Slobody 11-17, Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Kimovská

MČ IV. – Podborová, Borová Hora

28.03. – 01.04.2019

 • križovatka ul. Partizánskej a J.D.Matejovie, Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová, Uramova, Jánošíka 8, Bystrický rad 34, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystrický rad 5-13, Kubániho

MČ V. – CMZ východ

01.04. – 04.04.2019

 • Družstevná 35 vo dvore, Sokolská – oproti sklenárstvu IGLAS, 1. mája pri MŠ, Farkaška pri potravinách Jednota, Bernolákova, Slnečná, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, Ferienčíkova, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Kalinčiakovej a Hurbanovej

08.04. – 11.04.2019

 • križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrátenskej a Somolického, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, Švermova 12, križovatka ul. Družstevnej a Kukučínovej, križovatka ul. Šoltésovej a bratov
  Veselovcov, križovatka ul. Môťovskej a Železničnej, Hronského 15 – pri nadjazde

MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná

04.04. – 08.04.2019

 • Prachatická bl.10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrumom voľného času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach,Hlinku – konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Bakova Jama,Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 76, Zolná – Zolnianska cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22
  MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina

11.04. – 15.04.2019

 • Okružná 19-27 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 1-11, Záhonok 13-15,
  Záhonok 35, Malinovského

15.04. – 18.04.2019

 • Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na Hrádok, Obrancov mieru 38, križovatka ul. Pribinovej a Obrancov mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka
  ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej,Pribinova-Nábrežie, Kráľová – pri cintoríne, Sekier dolina – bývalý obchod, Lučenecká cesta 15, Lučenecká cesta 20

Z A K A Z U J E sa do veľkoobjemových kontajnerov dávať nebezpečný odpad, stavebný odpad a bioodpad

Pridaj komentár