• Ut. feb 7th, 2023

Vyjadrenie k správe z čiastkovej kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen ku kontrole v Lesnom podniku mesta Zvolen

ByIMG_1979

máj 6, 2019

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva nám hlavný kontrolór podal prvú časť správy z kontroly v Lesnom podniku mesta Zvolen. Tá konštatuje viacero pochybení konateľa. Ako ekonómka som sa vždy tešila dobrým hospodárskym výsledkom tohto mestského podniku pod jeho vedením, rovnako všetkému, čo Lesný podnik urobil pre Zvolenčanov.

Opäť spomeniem presťahovanie kontroverznej chatky z Horného hradu na Hrabiny, vybudovanie zázemia pre turistov na Dolnom hrade či opravu rozbitej asfaltky vedúcej k tejto zvolenskej dominante. Nehovoriac o kosení mesta či odpratávaní snehu v situáciách, kedy práce nezvládali vysúťažené firmy. Človek síce môže mať za sebou dobré výsledky, porušovanie pravidiel je však neprípustné, preto som začala celú vec riešiť. Ihneď som uložila konateľovi úlohy na odstránenie zistených nedostatkov, oslovili sme nezávislého znalca, aby zistil rozsah prípadných škôd, ktorý mohol vzniknúť mestu, ako to navrhlo zastupiteľstvo.

Kontrola stále trvá, zároveň prokuratúra na môj podnet skúma, či je v súlade so zákonom uznesenie, ktorým poslanci mestského zastupiteľstva nedávno pristúpili k zmenám v podnikoch s majetkovou účasťou mesta. Práve na základe týchto výstupov bude možné rozhodnúť o ďalších krokoch. Zákon musí platiť pre všetkých – tak pre konateľa Lesného podniku, pre poslancov mestského zastupiteľstva i pre mňa ako primátorku. Osobne som v súlade so zákonom vždy konala a vždy aj budem. Tento prípad nebude žiadnou výnimkou.

Lenka Balkovičová primátorka mesta Zvolen