• St. mar 22nd, 2023

XXVII. výstup na Pustý hrad opäť ponúkne pestrý program

Poobede bude aj tradičná odborná prehliadka hradu. Foto: IMG_1979

Národný výstup na Pustý hrad je už tradičné podujatie, organizované pod hlavičkou mesta Zvolen, Zvolenského kultúrneho centra spolu s OZ Štúrov Zvolen a bude sa tento rok konať v sobotu 7.9.2019 a toto bude už jeho XXVII. ročník.

A tento rok je to ešte aj v znamení 100. výročia Miestneho odboru Matice Slovenskej vo Zvolene.

Súčasťou podujatia budú pozdravy zástupcov mesta Zvolen a hostí, privítanie účastníkov Cyklojazdy histórie, ktorí ako zvyčajne vyšliapu na svojich dvojkolesových tátošoch aj na samotný hrad.

Tejto paráde na samotnom hrade bude predchádzať slávnostné otvorenie (8:00 hod.) v Parku Ľudovíta Štúra za prítomnosti vzácnych hostí, kedy sa tu okrem príhovorov budú k pamätníku významného dejateľa klásť vence a samozrejme na záver sa povie pár organizačných viet.

Na samotnom Pustom hrade bude pripravený tak, ako za ostatné roky bohatý kultúrny program.

Samozrejme, nebude chýbať šermiarska skupina Vir Fortis a ich stanový tábor, operencov opäť donesú a dozaista predvedú fantastické predstavenie sokoliari Sv. Bavona a pre deti bude divadelné predstavenie divadla Tamariki a na folklórnu nôtu zatancuje a zaspieva detský folklórny súbor Poľana.

Netreba zabúdať na tvorivé dielne, odborný výklad, prehliadku archeologických nálezov, knižný stan Matice Slovenskej a veľa ďalšieho (viď plagát dole).

Viac info na plagáte, program sa bude priebežne upresňovať.

Program – (orientačne)

 • 8:00 hod – Slávnostné otvorenie podujatia v parku Ľudovíta Štúra
 • 10:00 hod – Otvorenie programu na Pustom hrade (pozdravy zástupcov Mesta Zvolen a hostí, privítanie účastníkov Cyklojazdy histórie)
 • Skupina historického šermu Vir Fortis
 • Detský folklórny súbor Poľana
 • Sokoliari Sv. Bavona
 • rozprávka pre deti divadla Tamariki
 • 14:30 hod – Záver podujatia

Sprievodné aktivity:

 • Historická lukostreľba
 • Remeselné dielne
 • Hry a atrakcie pre deti
 • šermiari Vir Fortis
 • razba mincí

Pre imobilných občanov bude k dispozícii doprava po nahlásení na tel 045/5303 405

Článok a foto: IMG_1979