• Ne. dec 3rd, 2023

Pravidelné jesenné čistenie mesta Zvolen odštartuje už o pár dní

Autor IMG_1979

sep 22, 2019
kontajner na odpad
Príklad toho ako to nemá vyzerať. Foto: IMG_1979

Vo všetkých mestských častiach bude aj tento rok 2019 prebiehať jesenné čistenie mesta 

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné čistenie v dňoch 26.9. – 24.10.2019 nasledovne

MČ III. – Tepličky, Stráže 26.09. – 30.09.2019

  • Nográdyho 17, Nográdyho 25, Strážska cesta 1, Strážska cesta 37, Kremnická 7, Novozámocká 69, Novozámocká 34, Novozámocká 23, Novozámocká 1, Šmidkeho 1, Pražská 9, Imatra 8 pred MŠ, Stráže 13

MČ VI. – CMZ západ 30.09. – 03.10.2019

  • Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta, Dobronivská cesta, Masarykova 52, Balkán 35, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu, Študentská 17 študentský domov, Nám. Slobody 20, Nám. Slobody 11-17, Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 25, Kimovská 24-30

MČ IV. – Podborová, Borová Hora 03.10. – 07.10.2019

  • križovatka ul. Partizánskej a J.D.Matejovie, Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová, Uramova, Jánošíka 8, Bystrický rad 34, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystrický rad 5-13, Kubániho

MČ V. – CMZ východ 07.10. – 10.10.2019

  • Družstevná 35 vo dvore, Sokolská – pri Technickej Akadémii, 1. mája pri MŠ, Švermova pri potravinách Jednota, Bernolákova, Slnečná, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, Ferjenčíkova, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Kalinčiakovej a Hurbanovej

MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná 10.10. – 14.10.2019

  • Prachatická bl.10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrom voľného času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku – konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 76, Zolná – Zolnianska cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22, Bakova Jama

MČ V. – CMZ východ 14.10. – 17.10.2019

  • križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrátenskej a Somolického, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, Švermova 12, križovatka ul. Družstevnej a Kukučínovej, križovatka ul. Šoltésovej a bratov Veselovcov, križovatka ul. Môťovskej a Železničnej, Hronského 15 – pri nadjazde

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina 17.10. – 24.10.2019

17.10. – 21.10.2019

  • Okružná 19-27 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 1-11, Záhonok 13-15, Záhonok 35, Malinovského

21.10. – 24.10.2019

  • Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na Hrádok, Obrancov mieru 38, križovatka ul. Pribinovej a Obrancov mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej, Pribinova-Nábrežie, Kráľová – pri cintoríne, Sekier dolina – bývalý obchod, Lučenecká cesta 20,
    Lučenecká cesta 15

Z A K A Z U J E sa do veľkoobjemových kontajnerov dávať nebezpečný odpad, stavebný odpad, bioodpad, elektroodpad.