• Ne. mar 26th, 2023

14. ročník Festivalu detských folklórnych súborov sa už hlási o slovo

MDFF 2018. Foto: IMG_1979

V nedeľu 16.2.2020 odštartuje v meste Zvolen už 14. ročník Festivalu detských folklórnych súborov (FDFS), ktorý organizuje, Podpolianske osvetové stredisko, mesto Zvolen ako aj detský súbor FS železničiarov Zornička.

Zakladateľom tohto festivalu a jej dlhoročným prezidentom bola Mária Mázorová a bol založený v roku 2001 nakoľko bol veľký záujem vzbudiť u detí záujem o folklór tým, že sa bude konfrontovať so zahraničnými súbormi.

Tento rok sa predstaví vo Zvolene dovedna 6 súborov a tentoraz nebude účinkovať súbor mimo hraníc nášho Slovenska.

Účinkujú:

  • DSS Šafolka a ĽH Oriešok zo Smižian, DFS Hajovček zo Strečna, DFS Vartášik z Krupiny, DFS Zornička a Lastovičky zo Zvolena

Program MDFF 2020 

16. 2. 2020 nedeľa

  • 15:00 – Vitajte vo Zvolene, Zvolenský zámok – privítanie účastníkov na Zvolenskom zámku spojené s tvorivými dielňami

17. 2. 2020 pondelok

  • 9:00 – Spievajme, Dom kultúry ŽSR, – škola spevu ľudových piesní pre účastníkov festivalu
  • 15:30 –  Čížiček, čížiček, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, prehliadka detí MŠ v speve ľudových piesní a vystúpenia účastníkov festivalu
  • 19:00Fašiangové hry a tance, Dom kultúry  ŽSR,spoločenský večer pre zúčastnené kolektívy

18. 2. 2020 utorok

  • 10:00 – Deti, deťom, Základné školy vo Zvolene – interaktívne výchovné koncerty pre deti základných škôl
  • 16:30Veselosti do sýtosti, Dom kultúry ŽSR – fašiangový hudobno-spevácko-tanečný program – vstupné 4,- €

predpredaj vstupeniek: – Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad 1, Zvolen, 045/532 49 43