• Ne. jan 29th, 2023

Festival Zámocké hry zvolenské je presunutý o rok

ByIMG_1979

apr 20, 2020
Foto: ilu

TS: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene organizuje Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské od roku 1974. V júni 2020 sa mal konať 47. ročník festivalu. Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 je 47. ročník ZHZ presunutý o rok, na jún 2021. Presun o rok sa týka aj plánovanej premiéry inscenácie Srdcovky. Presun na jesenný alebo iný skorší termín nebol možný z dôvodu, že sa festival koná v exteriéri na nádvorí Zvolenského zámku a mesiac jún je dlhoročne najvhodnejší čas konania.

Organizátori festivalu na čele s riaditeľkou DJGT Janou Raffajovou rozhodli, že programový koncept 47. ročníka festivalu ostane zachovaný. Bol pripravovaný ako pocta storočnici slovenského profesionálneho divadla s viacerými atraktívnymi hosťami a bonusmi v podobe sprievodného programu v uliciach mesta Zvolen či ekologických aktivít počas ZHZ. V duchu pocty koreňom slovenského divadla bola zvolená aj premiéra DJGT. Inscenácia Srdcovky, ktorú napísal dramaturg a režisér Svetozár Sprušanský špeciálne pre súbor DJGT, vychádza z tvorby klasika slovenskej dramatiky Ferka Urbánka so zámerom pozrieť sa dnešnými očami na hodnoty minulosti. Premiéra inscenácie Srdcovky, v ktorej bude účinkovať celý súbor DJGT a spoluúčinkovať členovia FS Marína, otvorí festival Zámocké hry zvolenské v júni 2021.

Odkaz divákom a priaznivcom divadla do dnešných náročných dní tlmočí riaditeľka DJGT Jana Raffajová: „Vážení diváci, všetci sme sa zo dňa na deň ocitli v neočakávanej situácii a všetci čelíme neviditeľnej hrozbe. V rámci opatrení ostávajú do odvolania všetky divadlá zatvorené a všetky kultúrne podujatia zrušené. V našom zvolenskom divadle nám bytostne chýbajú vzájomné stretnutia s vami – divákmi. Chýba nám spoločné zdieľanie emócií v jednom čase na jednom mieste, ktoré tvorí podstatu divadelného umenia a katarzie už tisícročia. V záujme bezpečnosti nás všetkých však aj my vyzývame na zodpovednosť a trpezlivosť. Aspoň na diaľku vám chcem uľahčiť náročné dni. Členovia umeleckého súboru spolu s kolegami pre vás pripravujú ďalšie aktivity vo virtuálnom divadelnom priestore. Hmatateľnú pomoc divadelných dielní zas pocítili viaceré zariadenia a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ku ktorým doputovali u nás ušité rúška. Pomáhame v rámci našich možností ako sa dá a veríme, že spolu to zvládneme!“

TS: Mgr.art. Uršuľa Turčanová dramaturgička DJGT Zvolen