• Po. feb 6th, 2023

Ján Lunter: Opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb sú prísne, zamestnancov vedieme k zodpovednosti

ByIMG_1979

apr 17, 2020
Foto: ilustračné.

TS: Zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, dodržiavajú prísne bezpečnostné, hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Pozornosť je tu sústredená nielen na samotných klientov, ktorých je viac ako 2700, ale aj na personál.

„Na pravidelnej báze máme online semináre s riaditeľmi jednotlivých zariadení, kde si vzájomne vymieňajú skúsenosti a odporúčania. Vedieme ich k tomu, aby so svojimi zamestnancami pravidelne komunikovali a neustále im vysvetľovali dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení nielen v zariadení, ale aj v bežnom živote,“ hovorí Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Okrem toho, pri nástupe do práce merajú v zariadeniach zamestnancom teplotu, upravený a predĺžený je aj režim služieb tak, aby personál fungoval v čo najstabilnejších skupinách a minimalizoval sa prípadný prenos ochorenia COVID-19 medzi nimi.

Najdôležitejšia je prevencia

Napriek nesmiernemu tlaku a zodpovednosti, ktoré ležia na pleciach tých, ktorí sa starajú o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, zatiaľ personálne problémy v zariadeniach BBSK nenastali.

„Vážim si prácu ľudí, ktorí sa starajú o seniorov a ďalších klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Som presvedčený, že všetci títo ľudia pristupujú k svojej práci zodpovedne a s vedomím, že klienti sú na ich pomoc odkázaní. Ďakujem im za to,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter s tým, že nielen personál v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj ostatných zamestnancov BBSK, vedie župa k zodpovednosti a dodržiavaniu opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

Do zabezpečenia osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcií už BBSK investoval viac ako 150-tisíc eur, len zariadenia sociálnych služieb mesačne spotrebujú 5000 párov ochranných rukavíc či 200 litrov dezinfekčných gélov na ruky.

„Zariadenia zvýšili dezinfekciu a frekvenciu upratovania priestorov, pri poskytovaní starostlivosti dodržiavajú epidemiologické postupy a odporúčania ministerstva zdravotníctva. Už od 7. marca tu platí prísny zákaz návštev, vstup cudzím osobám je povolený len v nevyhnutných prípadoch, ako zásobovanie, neodkladné opravy či záchranné zložky,“ vysvetľuje Denisa Nincová.

Obmedzené na minimum je aj prijímanie nových klientov. Tí sa do zariadenia dostanú len v prípade, ak ide o akútne ohrozenie zdravia a života, alebo sú prepúšťaní zo zdravotníckych zariadení a nemajú sa kam vrátiť do domácej starostlivosti. Prejsť musia povinnou 14-dňovou izoláciou v samostatnej izbe a testovaním.

Citlivý prístup

„Napriek tomu, že v zariadeniach sociálnych služieb je karanténa a zariadenia sú izolované od vonkajšieho prostredia, nie je možné, a nebolo by ani vhodné, aby sme klientov zariadení úplne izolovali na ich izbách. Zvládanie samoty a odlúčenia od najbližších je psychicky náročné a pre seniorov môže mať takéto odlúčenie, ak bude dlhodobé, fatálne následky,“ hovorí Denisa Nincová.

Skupinové aktivity v zariadeniach sú tak síce obmedzené, kontakt klientov v malých, bezpečných skupinkách medzi spolubývajúcimi, je však zachovaný ako dôležitá súčasť psychohygieny.

K sprísňovaniu každodenného režimu zariadení, ktorý je už aj teraz veľmi prísny, momentálne plošne BBSK preto nepristupuje. Samozrejme v prípade, ak v niektorom zariadení prepukne epidémia, k sprísneniu režimu v tomto konkrétnom zariadení príde a postupovať bude podľa vypracovaného krízového plánu.

„Táto doba nie je ľahká pre nikoho z nás. Víťaziť by však mala ľudskosť a spolupatričnosť, nie bičovanie emócií a hon na čarodejnice. Obzvlášť, ak ide o ľudí, ktorí svoj život zasvätili starostlivosti o druhých,“ uzavrel Ján Lunter.

TS: Lenka Štepáneková