• Št. mar 30th, 2023

Vitajte majster Bohúň…

ByIMG_1979

jún 24, 2020
Vitajte majster Bohúň…

TS: Príďte privítať nový obraz v našej expozícii – Portrét Jána Francisciho ako kapitána slovenských dobrovoľníkov od maliara Petra Michala Bohúňa.

Toto dielo je jedným z najikonickejších diel slovenského výtvarného umenia. Zoznamujeme sa s ním už v detstve v učebniciach dejepisu, slovenského jazyka, či výtvarnej výchovy. V rôznorodej literatúre reprezentuje historické udalosti revolučného roku 1848, v širšej miere dokonca snáď aj celé 19. storočie slovenských dejín. Do našej, mnohokrát podprahovej pamäti preniká aj inými cestami, neraz v podobe zobrazení na upomienkových predmetoch, v reklame, či naopak na vysokej úrovni v rámci reprezentácie hlavy nášho štátu. Zoznámiť sa s týmto notoricky známym dielom osobne býva napriek tomu veľakrát prekvapivé. Od 1. júla sa s ním môžete stretnúť aj vy na Zvolenskom zámku v rámci expozície Vidieť, vidieť a vidieť.

„Vitajte majster Bohúň…“ – Zvolenský zámok – Streda 1. júl 2020│18.00 – Vstup: 2,70 €

Eva S. Kotláriková – Kurátorka zbierok starého umenia

  • Vyštudovala odbory história – taliansky jazyk a veda o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave, absolvovala viaceré zahraničné študijné a výskumné pobyty. Ako zamestnankyňa SNM a neskôr SNG sa venovala múzejnej a galerijnej pedagogike. Od roku 2012 pôsobí na oddelení Zbierok starého umenia v SNG, kde je kurátorkou grafiky 19. storočia. Dlhoročne sa venuje aj metódam sprístupňovania umenia a objektov kultúrneho dedičstva verejnosti.

Jiří Franta a David Böhm – Autori výstavy Vidieť, vidieť a vidieť

  • Obaja sú absolventami Akademie výtvarných umění v Prahe, spolupracujú od roku 2006. Ako umelecká dvojica zrealizovali viacero výstav doma i v zahraničí. Trikrát sa objavili tiež vo finále Ceny Jindřicha Chalupeckého. Popri spoločnej voľnej tvorbe sa venujú tiež ilustrácii, publikačnej a pedagogickej činnosti.

TS: Mgr.art. Stanislava Kočišová – programový pracovník SNG Zvolen zámok