• Ut. nov 28th, 2023

V Nemocnici Zvolen pokračuje výstavba nového urgentného príjmu

Autor IMG_1979

sep 8, 2020 ,
Takto to vyzeralo začiatkom októbra 2019. Foto: zdroj TS

TS: Nemocnica AGEL Zvolen pokračuje vo výstavbe úplne nového komplexu urgentného príjmu. Stavbu, ktorá sa začala vlani koncom septembra, pribrzdila pandémia koronavírusu, aktuálne už naplno pokračuje a návštevníci nemocnice môžu postup prác sledovať aj navonok.

,,Stavbu sme boli nútení dočasne pozastaviť najmä z dôvodu obmedzenia dodávateľských prác zo zahraničia, čo súviselo práve s obmedzeniami prijatými kvôli pandémii koronavírusu. Nový urgentný príjem by mal byť hotový budúci rok v lete s oneskorením do troch mesiacov oproti pôvodnému plánu,“ hovorí Ing. Miloš Brtko, technicko-prevádzkový námestník Nemocnice AGEL Zvolen. Na prvý pohľad je už viditeľná hrubá stavba nového objektu OAIM, realizujú sa rekonštrukčné práce na prízemí, kde vznikne budúci centralizovaný urgentný príjem. Vo výstavbe sú aj operačné sály, ktoré budú umiestnené na prvom poschodí, stavia sa tiež konštrukcia na streche operačného traktu na zastrešenie technológie vzduchotechniky pre nové operačné sály. ,,Doposiaľ sme v nemocnici preinvestovali v rámci uvedenej stavby 1,723 milióna EUR, nákup novej techniky si vyžiadal 979 tisíc EUR, a to na nákup nového RTG, C ramena, artroskopických operačných veží, 2x USG prístroja, operačného mikroskopu, nových lôžok,“ dodáva Ing. Brtko.

Projekt pod názvom ,,Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu európskeho rozvoja. Nemocnica na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Intergrovaného regionálneho operačného programu. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním Nemocnice Zvolen 7,1 miliónov EUR. Stavbu realizuje firma Chemkostav a.s. Michalovce, ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži na zhotoviteľa.

Celá stavba nového zvolenského urgentu je rozdelená na tri stavebné objekty:

  • SO01 – centralizovaný urgentný príjem,
  • SO02 – oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
  • SO03 – operačné sály (septická, aseptická, super aseptická)

,,Výsledkom modernizácie má byť vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vyšší komfort pre pacienta, lepšia a výkonnejšia diagnostika pre akútnu zdravotnú starostlivosť,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá. ,,Radi by sme aj týmito zásadnými zmenami dosiahli, aby sme boli prvou voľbou pre pacientov v našom regióne.“

Pracovisko urgentného príjmu bude mať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a so sádrovňou. V ambulantnej časti pracoviska bude vytvorený priestor pre odborné ambulancie (interná, všeobecná chirurgická, úrazová chirurgická a neurologická) a tiež priestor pre expektačné lôžka a diagnostický reťazec – nové CT pracovisko, RTG a USG pracovisko. Vo vstupnej hale bude priestor pre čakáreň pacientov, priestor pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia, kde sa bude realizovať registrovanie a triedenie pacientov. Pacienti budú ošetrovaní podľa závažnosti zdravotného stavu. Oddelenie urgentného príjmu s diagnostickým komplexom bude efektívnejšie aj z pohľadu času, kedy sa eliminujú časové straty spôsobené presunom pacienta na ambulancie pri oddeleniach.

Od 1.7. 2010 začala spoločnosť AGEL SK a.s. člen skupiny AGEL prevádzkovať nemocnicu vo Zvolene, ktorá jej bola odsúhlasená Banskobystrickým samosprávnym krajom do prenájmu, nájomnou zmluvou. Nemocnica ročne hospitalizuje takmer 16 tisíc pacientov a na urgentných príjmoch ošetrí ročne cca 30 000 pacientov.

Fotogaléria: chronológia urgentu Nemocnica Zvolen

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK. Foto: zdroj TS