• Ut. dec 6th, 2022

Zvolenská nemocnica sťahuje RTG prístroj do nových priestorov

TS: Nemocnica AGEL Zvolen bude od dnes, 9. júla, približne týždeň bez možnosti robiť röntgenové snímky pacientom. RTG prístroj sa totiž sťahuje zo spoločného pavilónu do pavilónu chirurgického. Obrovský prístroj musí špecializovaný tím opatrne rozobrať, premiestniť a opäť zložiť, aby bol pacientom znovu plne k dispozícii.

Nemocnica tento krok precízne naplánovala s cieľom maximálne skrátiť čas sťahovania RTG prístroja. Nikto z hospitalizovaných pacientov nezostane bez možnosti absolvovať RTG vyšetrenie. Nemocnica pripravila aj pre ambulantných pacientov náhradné riešenie. Okolité pracoviská sú na základe dohodnutej vzájomnej spolupráce pripravené v čase výluky zvolenského röntgenu pomôcť.

Zmierňovanie opatrení proti koronavírusu a priaznivejšia epidemiologická situácia umožnila zvolenskej nemocnici od 5.júla 2021 povoliť návštevy príbuzných hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach. Zmeranie teploty a pravdivé prehlásenie o aktuálnom zdravotnom stave však musí absolvovať každý.

· V prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C a pri príznakoch akútneho respiračného ochorenia je návštevník povinný bezodkladne opustiť nemocnicu a kontaktovať svojho všeobecného lekára.

· Pred vstupom na oddelenie návštevník odloží všetky nepotrebné veci, predovšetkým tie, ktoré sa nedajú dezinfikovať.

· Priamo na pracovisku je návštevník povinný dodržiavať všetky pokyny personálu týkajúce sa predovšetkým, nie však výlučne, hygienicko-epidemiologického režimu a pohybu po pracovisku.

· Povinnosťou návštevníka je dodržiavať hygienu rúk predpísaným spôsobom: najmenej 40 sekúnd umývanie vodou a mydlom alebo najmenej 20 sekúnd alkoholovým dezinfekčným prostriedkom s obsahom minimálne 60% etanolu alebo 70% izopropanolu.

· Návštevník používa počas celej doby pobytu osobné ochranné pomôcky podľa pokynu personálu a dbá na dodržanie pokynov aj pri ich odstraňovaní a likvidácii.

· Návštevník obmedzí svoj pohyb po oddelení výlučne na priestory určené personálom.

· Pri príchode a odchode je návštevník povinný dodržiavať všetky opatrenia týkajúce sa hygieny rúk a respiračnej hygieny.

· Každá návšteva je povinná dodržať čas a dĺžku návštevy určenú personálom pracoviska a vzdialenosť 2 metre od akýchkoľvek iných osôb na oddelení.

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK