• Št. mar 30th, 2023

Zvolenská nemocnica opäť skvalitňuje zdravotnú starostlivosť

TS: Nemocnica AGEL Zvolen prijíma v najbližších dňoch do svojho tímu do Centra pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch viacero odborníkov. Týmto krokom je nemocnica opäť bližšie k skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti, na ktorej za ostatné roky precízne pracuje. Súčasťou neurologického centra bude psychologička, psychiatrička, logopedička a pacientom bude v rámci liečby k dispozícii aj cielená fyzioterapia a rehabilitácia.

Cieľom centra je najmä multidisciplinárny prístup k starostlivosti o tieto poruchy. Klinický psychológ bude pomáhať v detailnejšej diagnostike kognitívnych porúch (ako je napr. porucha pamäti, pozornosti a pod.), porúch nálady a správania pri parkinsonizme, ale aj iných extrapyramídových porúch. Môže napomáhať aj v kognitívnom tréningu a iných terapeutických postupoch. Prínos psychológa je aj v detekcii psychogénnych porúch, alebo pri rozličných ďalších špecifických situáciách.

„Psychiater bude prínosom v diagnostike, ale hlavne terapii mnohých neuropsychiatrických porúch (do ktorých extrapyramídové poruchy patria), napr. v oblasti kognitívnych a psychotických porúch pri Parkinsonovej chorobe, či liečbe komorbidít ako je úzkosť, depresia, obsedantno-kompulzívna porucha pri ďalších extrapyramídových poruchách, ako je parkinsonizmus, dystónia, tikové poruchy, choreatické syndrómy a podobne,“ spresňuje MUDr. Ján Necpál, neurológ a odborník na extrapyramídové poruchy zo zvolenskej nemocnice.

Klinický logopéd sa bude venovať správnej diagnostike rozličných porúch reči, fonácie a porúch prehĺtania v rámci celého spektra neurodegeneratívnych ochorení a takisto ich terapii.

Fyzioterapia zase tvorí nevyhnutnú súčasť v liečbe mnohých extrapyramídových porúch, ako je zvýšená svalová stuhnutosť alebo poruchy chôdze (napr. freezing) pri parkinsonizme, pomáha pri liečbe dystónií, psychogénnych porúch a pod.

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK