• So. sep 30th, 2023

Vo Zvolene nevyplatia príspevok za ubytovanie každému žiadateľovi

Autor IMG_1979

máj 24, 2022

TS: Hlásenie sa podnájomníkov z Ukrajiny na mestských či obecných úradoch aspoň raz v priebehu mesiaca patrí medzi základné podmienky vyplatenia príspevku. Tak ich stanovilo Ministerstvo vnútra SR, až po ich splnení je možné vyplatiť žiadateľom ich nároky. Mestá a obce sú v celom procese akýmsi medzičlánkom.

Hoci ministerstvo vnútra pravidlá postupne upresňovalo, základné povinnosti sú stále v platnosti a to už od konca marca. Žiadateľ teda musí predložiť zmluvu s ukrajinským odídencom, vyplniť výkaz o počte nocí, počas ktorých ho ubytoval a čestné prehlásenie. Jeho žiadosť však nie je kompletná bez toho, aby sa odídenec aspoň raz v priebehu daného kalendárneho mesiaca prihlásil na mestskom či obecnom úrade.

„Ak sa tak nestane, nie je možné uznať nárok žiadateľa. Riskovali by sme nesplnenie povinnosti voči Ministerstvu vnútra SR a pri následnej kontrole by mesto muselo peniaze vrátiť. Samozrejme zo svojho vlastného rozpočtu,“ povedala Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru zvolenského magistrátu. Ako ďalej uviedla, mesto robí všetko, aby žiadateľovi vyšlo v ústrety: „Podávame informácie osobne, telefonicky aj e-mailom. Keď treba, pomáhame dokonca pri samotnom vypĺňaní tlačív. O to viac nás mrzí, že niektorým žiadostiam nebudeme môcť vyhovieť. Najmä pri pomyslení, že pravidlo o preukazovaní prítomnosti odídenca je pomerne voľné – stačí tak urobiť iba jediný krát počas kalendárneho mesiaca, za ktorý je požadované vyplatenie príspevku.“

Mesto upozorňuje žiadateľov, aby nezabudli na žiadnu z povinností stanovenú Ministerstvom vnútra SR. Blíži sa totiž koniec mája. A práve posledný májový deň je najneskorším termínom, kedy sa odídenec musí preukázať svojou prítomnosťou na mestskom úrade – ak si žiadateľ mieni uplatňovať nárok na príspevok za ubytovanie za aktuálny mesiac.

TS: PhDr. Martin Svatuška – hovorca – Mesto Zvolen