• So. apr 1st, 2023

Zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov

ByIMG_1979

mar 2, 2023
Foto: ilustračné. Foto: zdroj TS

TS. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene si Vás touto cestou dovoľuje upozorniť na nebezpečenstvo vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia najmä občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov.

V roku 2022 vzniklo v dôsledku vypaľovania trávnatých porastov v okresoch Zvolen, Detva a Krupina 132 požiarov s celkovou škodou 33 335 €. Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu osôb.

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Fyzická osoba v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) tohto zákona nesmie fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 331,-€ v priestupkovom konaní a do výšky 100,-€ v blokovom konaní. V roku 2022 bolo okresným riaditeľstvom fyzickým osobám za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov uložených 16 pokút v blokovom konaní.

Preto Vás OR HaZZ vo Zvolene touto cestou chce požiadať o zodpovedné správanie v nadchádzajúcom jarnom období voči životnému prostrediu, lesom a v neposlednej rade aj voči majetku, zdraviu a životom svojich spoluobčanov a rešpektovanie zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.

TS: pplk. Ing. Peter Hajdučák – vedúci oddelenia požiarnej prevencie | Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene