• St. okt 4th, 2023

So zlepšením počasia mesto kosí viac, problémy na niektorých miestach sa snaží riešiť posilnením kapacít

Autor IMG_1979

jún 14, 2023
Kosenie vo Zvolene. Foto: zdroj TS

TS: Po problémoch s počasím a dodávateľskou spoločnosťou z uplynulých týždňov sa už vo Zvolene aktuálne kosí vo všetkých mestských častiach naraz. Prvá kosba bola definitívne ukončená na Podborovej a sídlisku Západ, v priebehu týchto dní sa tak stane aj v oboch centrálnych mestských zónach.

Na sídlisku Západ kosí Lesný podnik mesta Zvolen, do ukončenia druhej kosby chýba pokosiť ešte niektoré miesta od Novozámockej smerom k Štúrovej ulici. Aktuálne sa pracuje práve v týchto častiach. Sídlisko Podborová má na starosti mestské Komunálne stredisko, pričom v týchto dňoch bude ukončená aj druhá fáza kosenia. Postupne budú jeho pracovníci pokračovať v druhej kosbe aj priestorom v okolí autobusovej stanice, sídliskom Balkán a časťou Zlatého potoka v okolí cintorínov.

Najzložitejšia je situácia na plochách, kde mesto, kvôli zlému koseniu predchádzajúcej firmy, muselo osloviť iné spoločnosti. Bolo mimoriadne ťažké nájsť v rozbehnutej sezóne spoločnosť s voľnými kapacitami. Sídliská Zlatý potok a Sekier tak kosia spoločnosti, ktoré nám vypomáhajú popri iných svojich zákazkách. Napriek tomu sa do dnešného dňa podarilo pokosiť už polovicu sídliska Sekier a v čo najrýchlejšom tempe, aj keď limitovanom počasím, sa pokračuje ďalej,“ uvádza prednostka zvolenského mestského úradu Soňa Šáliová.

Zlatý potok je v tomto smere najkomplikovanejší – je tam najnáročnejší terén a dodávateľ má k dispozícii menší počet ľudí a techniky. „Jej predstavitelia majú v pláne prijať ďalších brigádnikov, aby mohli verejné priestranstvá dokosiť v čo najskoršom termíne,“ dopĺňa referentka pre zeleň Jana Tlučáková. Samotné mesto zase posilňuje kapacity svojho Strediska komunálnych služieb.

Dobrou správou je, že ak sa nezmenia podmienky, budú do konca týždňa pokosené všetky detské ihriská. To je zároveň dôvod, prečo sa nekosí súvisle ako v predchádzajúcich rokoch. Prednosť majú práve ihriská, aby deti mohli v peknom počasí tráviť čas vonku. Prednostne sú tiež kosené pásy popri cestách a križovatkách, aby bola zachovaná bezpečnosť cestnej premávky. Až následne sa kosci vracajú na jednotlivé miesta, aby dokosili zvyšné časti.

Na druhú kosbu by už mali nastúpiť spoločnosti, ktoré mesto aktuálne súťaží vo verejnom obstarávaní. Vyhlásené bolo po tom, čo pre veľkú nespokojnosť s pomalým a nekvalitným vykonávaním prác nepodpísalo zmluvu s víťazom predošlej súťaže. Meno spoločností, zabezpečujúcich kosenie po zvyšok aktuálneho roka, by malo byť známe do konca aktuálneho týždňa.

TS: PhDr. Martin Svatuška hovorca – Mesto Zvolen. Foto: zdroj TS

Pridaj komentár