• St. dec 6th, 2023

Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda bol uctený Ekumenickou slávnosťou

Autor IMG_1979

júl 5, 2011 , , ,
ekumenicka-slavnost-zvolen
Programom sprevádzal herec Štefan Šafárik. Foto: Ján Števonka

Mesto Zvolen v spolupráci s cirkvami usporiadalo 5.7.2011 na Námestí SNP Ekumenickú slávnosť určenú všetkým kresťanom aj obyvateľom mesta. Celé podujatie sa nieslo v liturgickom duchu. Atmosféru tvorili piesne a skladby v podaní rôznych zborov. Programom účastníkov sprevádzal herec Štefan Šafárik, známy z Divadla Jozefa Gregora Tajovského.

Po úvodnej piesni Hoj, vlasť moja prezentovanej Zvolenským speváckym zborom, privítal Šafárik všetkých prítomných nádhernými slovami zo Svätého Písma. Príhovor za mesto predniesla viceprimátorka Alžbeta Staníková, ktorá vyzdvihla jednotu cirkví na území mesta Zvolen. Po jej vetách už nasledoval samotný program.

Prvé piesne zazneli v podaní pravoslávnej cirkvi. Spieval ich menej početný zbor, avšak na celkovom dojme sa veľkou mierou podieľal cirkevnoslovanský bohoslužobný jazyk, v ktorom boli piesne spievané. Krátky prejav duchovného predstaviteľa pravoslávnej cirkvi venoval pozornosť životu a náboženstvu kniežaťa Rastislava. Prezradil zaujímavé fakty, ako Moravania spoznávali východnú cirkev. Na záver zaznel spievaný Otčenáš, taktiež v slovanskom jazyku.

Ako druhá v poradí sa predstavila gréckokatolícka cirkev. Liturgické skladby spieval zbor seminaristov z Prešova. V ich podaní zaznelo deväť  piesní. Napríklad Svjatyj Bože, Kto jesť sej carj, alebo Bohorodice divo od Rachmaninova. Ján Sabol, predstaviteľ gréckokatolíckej cirkvi hovoril o solúnskych bratoch, o ich životoch a tiež o misiách, ktoré absolvovali.

Za rímskokatolícku cirkev sa prítomným prihovoril Václav Kocián. Zdôrazňoval problematiku trojjazyčnosti a podrobne vysvetlil, ako ju bratia vyvracali. Pokračoval popisom začlenenia staroslovienčiny do liturgie. Záverečnou časťou reči bolo ukončenie života sv. Cyrila chorobou a následné prevzatie jeho aktivít Metodom, ktorý po čase taktiež umiera.

Evanjelická cirkev taktiež prispela piesňami i hovoreným slovom. Spomínal sa najmä celkový prínos Cyrila a Metoda do jazyka, písma i bohoslužby. Po zhrnutí ich životných úspechov nasledovalo  zhodnotenie ich odkazu v prítomnosti v podaní Jána Podlesného. Z piesní ponúkli Kresťania na zásluhy predkov od Jána Kollára a Boh milosti je predivný.

Posledné slová patrili dekanovi Vojtechovi Nepšinskému, ktorý odovzdal srdečné pozdravy od predsedu VÚC Vladimíra Maňku.  Po následnej krátkej pauze vystúpil detský folklórny súbor Zornička zo Zvolena. Celé podujatie sa zakončilo požehnaním.

Zostrih programu.

Folklórny súbor Zornička

Pár fotografií z podujatia

Článok: Silvia Kopčanová. Fotografie: Ján Števonka